112

Verkeersboetes aangepast aan mate gevaarzetting

Foto: petto123 via Pixabay

Het kabinet wil ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder bestraffen en relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Daarom is per 1 maart 2022 bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd, naar 350 euro. Voor deze datum bedroeg deze boete 250 euro.

Tegelijkertijd gaan onder andere de verkeersboetes omlaag voor te hard rijden op de snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes worden verlaagd met 15%.

Commissie Feiten en Tarieven

Op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven is vorig jaar besloten een aantal zwaardere verkeersovertredingen hoger te beboeten. In de Commissie Feiten en Tarieven zitten onder andere experts van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De extra boete ontvangsten hieruit worden ingezet om de boetes voor lichtere verkeersovertredingen te kunnen verlagen. De verwachting is dat de verkeersveiligheid wordt versterkt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten.

Hogere straffen

Behalve de hogere boete voor het vasthouden van mobiele (communicatie)apparatuur, worden onder meer ook de volgende feiten zwaarder bestraft:

  • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van 150 euro naar 220 euro.
  • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig (zoals politieauto met zwaailicht en sirene) van 250 euro naar 350 euro en overhevelen naar het strafrecht.
  • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel verhogen van 150 euro naar 220 euro.

Lagere straffen

Naast dat kleinere snelheidsovertredingen onder de 10 km/u lichter worden bestraft, gaat ook de sanctie omlaag op onder ander de volgende feiten:

  • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig 400 euro naar 250 euro.
  • In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen. Van 400 euro naar 250 euro.
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats van 400 euro naar 310 euro.

Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzondering voor snelheidsovertredingen op 130 km/u wegen weggenomen.

De aanpassingen in het verkeersboetestelsel zijn eind vorig jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan het parlement voorgelegd. Deze treden nu per 1 maart 2022 in werking. In de boetebase van het Openbaar Ministerie zijn alle actuele boetebedragen terug te vinden: Boetebase OM.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen