Muur van Mussert éénmalig open tijdens Open Monumenten dagen

Foto: Ede Nieuws

De maand september is het Jaar van het Europees Erfgoed, de maand van het beladen erfgoed. In Nederland is de zogenoemde Muur van Mussert wel een van meest prominente voorbeelden van dergelijk beladen erfgoed.

De gemeente Ede is sedert enige maanden een rijksmonument rijker, want deze “Muur van Mussert”, dit beladen erfgoed, is door minister van Engelshoven onlangs aangewezen als rijksmonument.

De Goudsberg

De Stichting Educatiecentrum de Goudsberg heeft plannen ontwikkeld om aan het monument een educatieve herbestemming te geven. Zie hiervoor de website  .

De belangrijkste doelgroep vormt de jeugd. Want het is van toenemende importantie om jongeren het verhaal te vertellen van de NSB als aanvaller van het parlementaire systeem en van de NSB als collaborerende organisatie. En van het gedachtengoed daarachter.

Want verschijnselen als nationalisme, vreemdelingenhaat en ant-semitisme zijn van alle tijden, en vormen, weer in toenemende mate, een bedreiging van onze democratie en daarmee van onze vrijheid. In die zin moet het rijksmonument niet alleen een monument ter herinnering worden, maar ook een monument dat waarschuwt.

Het rijksmonument staat op het terrein van Recreatiecentrum de Goudsberg. Voordat de plannen van de stichting gerealiseerd zullen zijn zal nog geruime tijd verlopen. Vooralsnog is het monument daarom, staande op particulier terrein, niet voor bezoek toegankelijk.

Eénmalig

In overleg met Roderick Zoons, de eigenaar van recreatiecentrum de Goudsberg en met het Edese Comité Open Monumentendagen 2018 is daarom besloten dat tijdens beide dagen (zaterdag 8 september van 10 tot 17 uur en zondag 9 september van 12 tot 17 uur) het rijksmonument, vooralsnog éénmalig, voor bezoek open te stellen.

Er zullen audio-visuele presentaties worden verzorgd. De auteur van het boek “De Muur van Mussert”, de aan het NIOD verbonden historicus René van Heijningen, zal de historie van de muur belichten. Daarnaast zal Rick Abelen – hij studeert architectuur aan de TU Eindhoven en is winnaar van de ontwerpwedstrijd voor een educatieve herbestemming – zal zijn concept toelichten.

Het bestuur van de stichting zal op beide dagen, in wisselende bezetting, aanwezig zijn. En staat open voor gesprekken. Adres: Hessenweg 85, Lunteren

Lees ook: Dit weekend zijn de 32e Monumentendag(en)

article
40570
Muur van Mussert éénmalig open tijdens Open Monumenten dagen
De maand september is het Jaar van het Europees Erfgoed, de maand van het beladen
https://renkum.nieuws.nl/1940-1945/40570/muur-van-mussert-eenmalig-open-tijdens-open-monumenten-dagen/
2018-09-07T14:30:02+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2018/09/07142107/Muur-van-Mussert-Ede.nieuws.nl_-715x408.jpg
Beladen Erfgoed, Ede, Europees Erfgoed, Lunteren, Mussert, Muur van Mussert, NSB, Open monumentenweekend, Renkum.Nieuws
1940-1945, Bij de buren, Nieuws