Tienpuntenplan bioboeren voor soepeler transitie naar nieuw model

Om de problemen in de landbouw zoals de stikstofproblematiek aan te pakken is een langetermijnvisie voor de landbouwsector nodig, zo klinkt het. Het ontbreken daarvan is volgens de bioboeren één van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren. Voor de ‘noodzakelijke omslag’ zijn volgens hun duurzame collega’s veranderingen nodig in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving