Paardenhouders gezocht voor biodiversiteitsonderzoek ‘Paard en Natuur aan huis’

Een nieuw onderzoek roept paardeneigenaren met paarden aan huis uit heel Nederland op om actief te helpen met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de paardensector. Hiervoor kunnen paardeneigenaren op hun eigen erf in de rol van onderzoeker kruipen. Dit is mogelijk omdat biodiversiteit zich al goed laat bepalen door het aantal verschillende (kleine) landschapselementen te tellen, bijvoorbeeld het aantal bomen, blijvende rommelhoeken, heggen of nestkasten