Het dunnen van de bomen op de Pietersberg en Hemelse berg

Foto: Antranias-pixabay

De gemeente start in de wintermaanden van 2017 met het dunnen van de Oosterbeekse bossen Pietersberg en Hemelse Berg. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 14 januari 2017 meedoen aan een excursie.

Elk jaar ’dunnen’ zij een deel van onze bosgebieden. Door dit selectief wegzagen van bomen krijgen betere of speciale bomen meer groeiruimte.

Bosbeleidplan

Dit is nodig om een natuurlijk en structuurrijk bos te krijgen. Op de open plekken krijgen jonge bomen en andere planten de kans om te groeien. De structuur van het bos wordt meer gevarieerd: er zijn dichte en open stukken en grote en kleine bomen. Dat verbetert ook de leefomstandigheden voor dieren.

De werkzaamheden volgen uit het Bosbeleidsplan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Behoud landgoedkarakter

Kenmerkend voor de Hemelse Berg en de Pietersberg is het landgoedkarakter. Het beheer van deze gebieden richt zich daarom op het instandhouden en herstel van het parkachtige landgoedkarakter.

Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met landschappelijke onderdelen als lanen, karakteristieke bomen en de kenmerkende bosvakken met beuken, de zogenaamde hallebossen.

Excursie

Ben je benieuwd naar de aanpak van het dunnen en wil je hier meer informatie over? Doe dan op zaterdag 14 januari 2017 mee aan een excursie in het bos. De excursie start om 10.30 uur halverwege de Hoofdlaan bij de ’witte slagboom’ in Oosterbeek. Aanmelden is niet nodig.

Vragen?

Wil je meer weten over het beheer van de gemeentelijke bossen? Bel dan met de heer E. Vink, beleidsmedewerker team Beheer Openbare Ruimte, op (026) 33 48 111.

Dossier: