LandschapsBasisPlan: het Renkumse Verbindend Landschap

Renkums Beekdal
Foto: Renkum Nieuws

De gemeente Renkum geeft met het nieuwe LandschapsBasisPlan met de titel ‘Verbindend Landschap’ aan hoe het de komende jaren met het landschap om wil gaan. Het plan volgt op het Landschapsontwikkelingsplan uit 2005

Nu het plan goedgekeurd is door het college van burgemeester en wethouders, bespreekt de gemeenteraad dit op 19 april.

Verbindende functie

De titel ‘Verbindend Landschap’ verwijst naar de verbindende functie van het Renkums landschap. Het landschap vormt een ecologische verbinding van de Veluwe naar de Nederrijn. Maar ook mensen verbinden zich meer met natuur en landschap door zich in het landschap te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

In het plan staan niet alleen het ontwikkelen van de landschappelijke waarden en gebieden centraal, ook de samenleving speelt een rol. Vandaar dat gesproken wordt over het LandschapsBasisPlan.

Wethouder Wendy Ruwhof: “Bijzonder aan dit plan is dat het veel meer ruimte biedt voor initiatieven uit de Renkumse samenleving en wij als gemeente niet meer de centrale initiërende rol vervullen. Het Renkums landschap werkt verbindend en is van ons allemaal.”

Nieuwe thema’s

In het LandschapsBasisPlan zijn nieuwe thema’s opgenomen die steeds belangrijker worden voor het landschap, te weten het ontwikkelen van landgoederen, de verbetering van de biodiversiteit (verscheidenheid van levensvormen op aarde). Maar ook het klimaatbestendig maken van de woonomgeving en het gebruik maken van de kracht van de samenleving.

Inwoners betrokken

Veel mensen hebben op verschillende manieren meegewerkt aan het plan. Meer dan 400 mensen hebben een reactie gegeven op stellingen op het internetforum, 40 mensen deden mee aan de fotowedstrijd en 12 mensen praatten mee tijdens een verdiepingsavond.

Daarnaast besteden bijna 600 vrijwilligers jaarlijks bijna 25.000 uren werk in het landschap.

Dossier: