Officiële bekendmakingen 2017 week 13

Foto: Renkum Nieuws

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 13

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Keerweer 11, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevels woning
Datum ontvangst: 14 maart 2017

Locatie: Rozenpad 2a, Oosterbeek
Voor: verzoek overschrijven omgevingsvergunning 131459/3 (gevelwijziging)
Datum ontvangst: 9 maart 2017

Locatie: Kloosterkampweg 6, Renkum
Voor: kappen van 1 conifeer in achtertuin
Datum ontvangst: 13 maart 2017

Locatie: Van Aldenburglaan 15, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 13 maart 2017

Locatie: Wolfhezerweg 120-20, Wolfheze
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 15 maart 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Benedendorpsweg 188a, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevels en interne verbouwing
Datum ontvangst: 21 maart 2017

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18, Oosterbeek
Voor: kappen drie esdoorns
Datum ontvangst: 21 maart 2017

Locatie: Wolfhezerweg 6, Oosterbeek
Voor: kappen drie Amerikaanse eiken
Datum ontvangst: 15 maart 2017

Locatie: Dalweg 206, Doorwerth
Voor: realiseren aanbouw
Datum ontvangst: 15 maart 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 23 maart 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

 • Stichting Maaslandloop, Estafetteloop, diverse wegen, 9 juni 2016

Oosterbeek

 • Nijman, Straatspeeldag, Van Ewijkweg, 24 april 2017
 • OTV, Tenniskamp, Sportpark Hartensteijn, 30 juni t/m 2 juli 2017

Wolfheze

 • Pro Persona, Openluchttheater, eigen terrein, van 2 juli t/m 6 augustus 2017.

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected]

Overige

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 7 en 8, Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend dat per 26 april 2017 het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Partou aan de Reuvensweg 2-4 in Oosterbeek met uniek registratienummers 874330221 en 867607282, op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang worden verwijderd.

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen 6 weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Melding behandelen (Activiteitenbesluit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, activiteitenbesluit hebben ontvangen.
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Adres: Stenenkruis 14, Oosterbeek
Omschrijving: gesloten verticale bodemwarmtewisselaar buiten
Besluit: melding volledig
Verzonden: 21 maart 2017

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: bouwen kapschuur en bouwen kas van oud materiaal
Verzenddatum: 17 maart 2017

Locatie: Stationsweg 21, Oosterbeek
Voor: kappen van 2 beuken
Verzenddatum: 14 maart 2017

Locatie: Sportlaan 12, Heelsum
Voor: plaatsen tijdelijke portacabin t.b.v. dierenambulance
Verzenddatum: 15 maart 2017

Locatie: Bachlaan 124, Doorwerth
Voor: plaatsen houthok in voortuin woning
Verzenddatum: 15 maart 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 20 maart 2017

 • Oranjevereniging Oosterbeek, kermis, Raadhuisplein, van 5 t/m 10 april 2017
 • De heer Jeronimus, Clubmatch, Wilhelmina Sportpark, 9 april 2017

Verzenddatum 23 maart 2017

 • Qbusbouw, ontheffing geluidshinder, Bergerhof, 31 maart 2017
 • O.B.S. De Marlijn, Paashazenspel, Bilderbergbossen, 13 april 2017
 • Oud en Tiek, Brocante markt, Stephanieweg, 20 mei 2017
 • Dynamic Promotions, braderie, centrum Renkum, 10 juni 2017
 • Oud en Tiek, Warme Winter Brocante, Stephanieweg, 19 november 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Lees ook: