Begeleiding rijbewijs voor jongeren met Autisme is een succes

Foto: gemeente Renkum

Jacco Schlingmann was maandag te gast bij wethouder Hermine van den Berg. Hij begeleidt jongeren met autisme bij het halen van hun rijbewijs en is eigenaar van autorijschool ‘Blik op Autisme’.

Hij vertelde Hermine van den Berg over de uitkomsten van ‘Project START! Leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding’.

Innovatiesubsidie

Dit project ontving in 2016 een innovatiesubsidie van de gemeente. Jacco werkte in het project samen met De Onderwijsspecialisten, Siza, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) lectoraat Autisme en het Radboud UMC.

Jacco overhandigde de eindresultaten, conclusies en aanbevelingen van het project aan Hermine van den Berg. Ook ontving zij twee onderzoeken die binnen het project zijn uitgevoerd: een onderzoek naar hoeverre een rijbewijs bijdraagt aan het krijgen en het behouden van een baan én een onderzoek naar hoe een rijbewijs zorgt voor het kunnen meedoen in de samenleving.

Verbanden

Jacco: “Er zijn duidelijke verbanden gevonden tussen het halen van een rijbewijs en de mate waarin jongeren met autisme meedoen in de samenleving. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is. Ik heb gemerkt dat dit er binnen alle lagen van de gemeente, van bestuurlijk tot ambtelijk, aandacht voor is. Dat is heel belangrijk.”

Hermine van den Berg sprak haar waardering uit voor het werk dat Jacco verricht. “Ik vind dit onderwerp erg belangrijk. Het is een bewustwordingsproces dat aandacht en tijd nodig heeft, en mensen als Jacco verrichten daarin ontzettend goed werk.”