Officiële bekendmakingen 2017 week 15

Foto: Roeland Foekens

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 15

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Annastraat 6, Oosterbeek
Voor: bouwen schuur 60 cm van erfgrens
Datum ontvangst: 31 maart 2017

Locatie: Annastraat 16, Oosterbeek
Voor: noodkap esdoorn
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Locatie: Beelaertslaan 84, Oosterbeek
Voor: bouwen carport
Datum ontvangst: 29 maart 2017

Locatie: Dennenkampweg 22, Oosterbeek
Voor: aanpassen inrit
Datum ontvangst: 24 maart 2017

Locatie: Postpad 4, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning met serre en dakopbouw met dakkapel
Datum ontvangst: 31 maart 2017

Locatie: Stationsweg 5, Oosterbeek
Voor: isoleren woning
Datum ontvangst: 23 maart 2017

Locatie: Groeneweg 13, Renkum
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Locatie: Hartenseweg 22, Renkum
Voor: uitbouwen woning
Datum ontvangst: 31 maart 2017

Locatie: Ridder Bernhardlaan 2, Doorwerth
Voor: kappen pinus
Datum ontvangst: 29 maart 2017

Locatie: Utrechtseweg 364, Doorwerth
Voor: kappen, afvoeren en frezen stronk acacia
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Locatie: Oude Oosterbeekseweg 12, Heveadorp
Voor: kappen esdoorn in voortuin
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Locatie: Wolfhezerweg 120-07, Wolfheze
Voor: kappen van vier sparren en een eik
Datum ontvangst: 28 maart 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Koninginnelaan 11, Heelsum
Voor: vernieuwen carport
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de weken voor 6 april 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • Gymnastiek Lucter et Emergo, Polentocht, diverse wegen, 9 september 2017
  • PSVR, Airborne Wandeltocht, diverse wegen, 2 september 2017

Renkum

  • RTV Bakkershaag, Jeugdkamp, Hogenkampseweg, 10 juni tot 11 juni 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected].

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Boshoeve 1, Wolfheze
Voor: realiseren aanbouw en vernieuwing dak inclusief spanten, dakbeschot, schoorstenen en dakkapellen
Verzenddatum: 30 maart 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 3 april 2017

  • Toerclub Wageningen, Jan Janssen Classic, 24 juni 2017

Verzenddatum 4 april 2017

  • RTC de Veluwerijders, Toertocht Vael Ouwe, 10 juni 2017
  • Oranjevereniging Oosterbeek, Dodenherdenking, 4 mei 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding behandelen (Activiteitenbesluit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, activiteitenbesluit hebben ontvangen.
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Adres: Sonnenberglaan 3, Oosterbeek
Omschrijving: gesloten bodemenergiesysteem
Besluit: melding volledig
Verzonden: 29 maart 2017

Lees ook: