Gemeente blijft coaches inzetten binnen Sociaal Team

Foto: acky24, pixabay

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Renkum coaches blijft inzetten in het Sociaal Team.

Sinds 1 januari 2016 zijn er op pilotbasis zes (en later in het jaar acht) coaches ingezet.

Complex

Coaches zorgen dat bij complexe situaties in een gezin de regie op het leven blijft, door ze daarin te ondersteunen. Daarbij zien zij erop toe dat deze ondersteuning past bij de mogelijkheden en behoeften van het gezin. Met dit besluit is de rol van de coaches in het Sociaal Team vanaf nu structureel.

Een coach heeft een belangrijke functie binnen het Sociaal Team. Zij bekijken samen met de inwoner wat er nodig is om de, vaak meervoudige, hulpvraag volledig aan te pakken. Samen wordt een plan gemaakt.

Waakvlamcontact

Een coach stuurt op de uitvoering en bewaakt de voortgang hiervan. Hij of zij schept overzicht, bekijkt welke ondersteuning er al dan niet nodig is en of de verschillende soorten hulpverlening goed op elkaar afgestemd zijn.

Daarnaast blijft de coach ‘waakvlamcontact’ met het gezin houden. Wanneer het even minder goed gaat of wanneer er veranderingen zijn, kan het gezin op de coach terugvallen.

Evaluatie

Uit de evaluatie naar de inzet van coaches blijkt dat er het afgelopen jaar goede resultaten zijn behaald. De functie van coach was nieuw binnen de gemeente, waardoor zij bij de start van de pilot nog zoekende waren naar hun rol en positie.

Inmiddels zijn de verbindingen tussen de coaches en interne en externe partijen steeds steviger en beter geworden. Hulp wordt effectiever ingezet en de focus ligt meer op het zo vroeg mogelijk signaleren en interveniëren. Ook zijn en worden werkprocessen steeds beter gestructureerd.

Wethouder Hermine van den Berg: “De coaches verrichten goed werk. Ik hoor ook van inwoners terug dat ze het fijn te vinden dat er één centraal aanspreekpunt is. Veel verschillende hulpverleners over de vloer wordt als vervelend ervaren. Coaches zorgen ervoor dat gezinnen de juiste ondersteuning krijgen én dat die ondersteuning goed georganiseerd wordt.”