Officiële bekendmakingen 2017 week 16

Foto: Renkum Nieuws

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 16

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Jagerspad 20, Oosterbeek
Voor: verbreden uitrit
Datum ontvangst: 2 april 2017

Locatie: Utrechtseweg 262, Oosterbeek
Voor: legalisatie geplaatst hekwerk
Datum ontvangst: 5 april 2017

Locatie: Bennekomseweg 80, Renkum
Voor: kappen es
Datum ontvangst: 4 april 2017

Locatie: Doorwerthse- Heide 3 Heelsum
Voor: veranderen autodemontagebedrijf
Datum ontvangst: 29 maart 2017

Locatie: Fonteinallee 2 A, Doorwerth
Voor: vervangen zonwering kasteelcafé De Zalmen (rijksmonument 32429)
Datum ontvangst: 4 april 2017

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: inname bermgras en hergebruik als grondstof in karton en composietproducten
Datum ontvangst: 30 maart 2017

Locatie: Ridder Robertlaan 15, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 31 maart 2017

Locatie: Lindeboomlaan 6, Wolfheze
Voor: kappen twee beuken in achtertuin
Datum ontvangst: 3 april 2017

Locatie: Wolfhezerweg 120- 82, Wolfheze
Voor: plaatsen toegangspoort en bijbehorend hekwerk
Datum ontvangst: 3 april 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie        : Duitsekampweg 14, Wolfheze
Voor            : legaliseren gebouwde blokhut
Datum ontvangst    : 11 april 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de weken voor 13 april 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • Protestantse Gemeente Oosterbeek Wolfheze, Kerstkuier, centrum, 16 december 2017
  • Gemeente Renkum, Veteranendag, Raadhuisplein, 8 juli 2017
  • Dorenweerd College, Bootcamp, Raadhuisplein, 1 mei 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected].

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Annastraat 16, Oosterbeek
Voor: noodkap esdoorn
Verzenddatum: 6 april 2017

Locatie: Benedendorpsweg 188 A, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevels en interne verbouwing
Verzenddatum: 5 april 2017

Locatie: De La Reijweg 15 en 17, Oosterbeek
Voor: plaatsen vluchttrap t.b.v. bed and breakfast
Verzenddatum: 11 april 2017

Locatie: Rosandeweg 13, Oosterbeek
Voor: plaatsen uitbouw en aanleggen vlonderterras
Verzenddatum: 4 april 2017

Locatie: Utrechtseweg 246, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Verzenddatum: 11 april 2017

Locatie: Zaaierplein 1, Oosterbeek
Voor: maken opening in muur tussen keuken en woonkamer
Verzenddatum: 4 april 2017

Locatie: Dorpsstraat 148, Renkum
Voor: plaatsen-veranderen toegangstrap en overkappen patio
Verzenddatum: 6 april 2017

Locatie: Groeneweg 13, Renkum
Voor: kappen eik
Verzenddatum: 6 april 2017

Locatie: Dalweg 206, Doorwerth
Voor: realiseren aanbouw
Verzenddatum: 10 april 2017

Geweigerd

Locatie: Wouter Klaassenlaan 28, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitrit
Verzenddatum: 4 april 2017

Locatie: Mariënbergweg 7, Oosterbeek
Voor: verbreden uitweg
Verzenddatum: 11 april 2017

Locatie: Waterweg 59, Renkum
Voor: in/uitrit voor brommobiel
Verzenddatum: 6 april 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 12 april 2017

  • De Dijk B.V., plaatsen container, achter de Blokker in Oosterbeek, 13 april t/m 28 april 2017
  • Stichting CBFB Bennekom, Tour de Haute Veluwe, diverse wegen, 15 april 2017
  • De Verwennerij, Voorjaarsmarkt, Winkelcentrum Doorwerth, 22 april 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding behandelen (Activiteitenbesluit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen.
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Adres: Doorwerthse Heide 3, Heelsum
Omschrijving: veranderen autodemontagebedrijf
Besluit: melding volledig
Verzonden: 10 april 2017

Lees ook: