Snelfietsroute: Benedendorpsweg/Klingelbeekseweg wordt fietsstraat

Foto: 422737-pixabay

In samenwerking met de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Wageningen en de fietsersbond, werkt de gemeente Renkum, aan de snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen.

Onderdeel van de snelfietsroute is de inrichting van een fietsstraat vanaf de komgrens met Arnhem op de Klingelbeekseweg en de Benedendorpsweg tot aan de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.

Bewonersavonden

Op 16 maart en 20 april zijn bewonersavonden gehouden waarop aanwonenden en ondernemers hun opmerkingen konden geven en vragen konden stellen en waar de diverse ontwerpvarianten zijn gepresenteerd. Veel van de gemaakte opmerkingen konden in het ontwerp worden meegenomen.

Om te bepalen welke variant nu verder uitgewerkt wordt, is uitgegaan van de binnengekomen reacties, maar ook de input van de hulpdiensten. Verder is uiteraard beoordeeld welke maatregelen verkeerskundig het meest gewenste effect zouden hebben.

Gekozen variant

Gekozen is voor een variant met eenrichtingsverkeer. Om dit zo effectief mogelijk te maken, wordt eenrichtingsverkeer ingesteld van de Acacialaan naar de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg en van de Stenenkruis naar de Rosandeweg.

Het tussenliggende stuk Acacialaan-Stenenkruis blijft tweerichtingsverkeer. Over het gehele tracé krijgt de fietsstraat hetzelfde dwarsprofiel, namelijk twee rode rijbanen met daartussen een overrijdbare grijze middengeleider.

Inzage stukken

Vanaf 30 mei 2017 kun je de Reactienota en het definitief ontwerp inzien op de website www.megaborn.com/fietsstraat. Het ontwerp is vanaf dan ook gedurende zes weken in te zien in het gemeentehuis aan de Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

Daarnaast zijn er voor de te nemen maatregelen diverse verkeersbesluiten in procedure. Deze kunt u inzien via www.renkum.nl/verkeersbesluiten.

Planning

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het bestek en de tekeningen. Daarna kan worden aanbesteed. De planning is dat kort na de zomervakantie de aannemer en de exacte uitvoeringsplanning bekend is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de heer W. (Wim) Sonnevijlle van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu op (026) 33 48 111.