Officiële bekendmakingen 2017 week 24

Foto: Google Earth

Officiële bekendmakingen gemeente Renkum 2017 week 24

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie:  Kabeljauwallee 37, Doorwerth
Voor:  kappen 6 grove dennen
Datum ontvangst:  1 juni 2017

Locatie:  Dreijenseweg 16, Oosterbeek
Voor:  kappen eik
Datum ontvangst:  1 juni 2017

Locatie:  Graaf van Rechterenweg 18, Oosterbeek
Voor:  bouwen vrijstaande woning
Datum ontvangst:  24 mei 2017

Locatie:  Johannaweg 7, Oosterbeek
Voor:  maken opbouw achterzijde en dakkapel voorzijde
Datum ontvangst:  1 juni 2017

Locatie:  Schellardweg 19, Oosterbeek
Voor:  maken aanbouw linkerzijde woning
Datum ontvangst:  23 mei 2017

Locatie:  Stationsweg 31, Oosterbeek
Voor:  aanleg uitweg naar garage
Datum ontvangst:  25 mei 2017

Locatie:  Wijnand van Arnhemweg 34, Oosterbeek
Voor:  plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst:  23 mei 2017

Locatie:  Groenendaalseweg 29, Renkum
Voor:  verzoek intrekking verleende vergunning
Datum ontvangst:  23 mei 2017

Locatie:  Duitsekampweg 60, Wolfheze
Voor:  intern verbouwen en vervangen gevelkozijnen
Datum ontvangst:  30 mei 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Utrechtseweg 262, Oosterbeek
Voor:  ontheffing/vrijstelling geplaatst hekwerk
Datum verzending:  6 juni 2017

Locatie:  Enkweg 19, Renkum
Voor:  uitbreiden woning verdieping achterzijde
Datum verzending:  6 juni 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00.

Het e-mailadres is [email protected]. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/ Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 8 juni onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

 • Fietstoertocht Amsterdam – Arnhem, Velomanagement BV, 25 juni 2017
 • 41e Huchiestocht, Toertocht Veenendaal, 9 september 2017
 • Collectevergunning, Oranjefonds, diverse periode 2018

Oosterbeek

 • Commando Overdracht, 11e Luchtmobiele Brigade, Museum Hartestein, 13 juli 2017

Doorwerth

 • Jubileum Wedstrijd, Heidelwachtelvereniging, 15 juli 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected].

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie:  van Aldenburglaan 15, Doorwerth
Voor:  vergroten woning
Verzenddatum:  31 mei 2017

Locatie:  Laman Trip-plantsoen 26, Doorwerth
Voor:  bouwen tuinschuur en plaatsen afscheiding
Verzenddatum:  1 juni 2017

Locatie:  Keerweer 11, Oosterbeek
Voor:  wijzigen gevel voorzijde woning
Verzenddatum:  1 juni 2017

Locatie:  Stationsweg 5, Oosterbeek
Voor:  isoleren woning
Verzenddatum:  31 mei 2017

Locatie:  Europalaan 98a, Renkum
Voor:  uitbreiden kinderdagverblijf
Verzenddatum:  30 mei 2017

Locatie:  Kuypersweg 30 en 32, Renkum
Voor:  samenvoegen twee woningen
Verzenddatum:  1 juni 2017

Maatwerkprocedures (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is voor:
Locatie:  Doorwerthse-heide 3, Heelsum
Voor:  maatwerkvoorschrift (bodem) op basis van het activiteitenbesluit
Verzenddatum:  1 juni 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 1 juni 2017

 • Bender, Straatspeeldag Mariaweg in Oosterbeek, 14 juni 2017
 • Roozendaal, Straatspeeldag Woudstralaan in Oosterbeek, 14 juni 2017
 • Bewonersvereniging Bergerhof, Buitenspeeldag Bergerhof in Renkum, 14 juni 2017
 • Van Limpt, Straatcomité Lindeboomlaan, straatspeeldag Lindeboomlaan in Wolfheze, 23 juni 2017
 • Walstijn, Bevolkingsonderzoek Oost Borstkanker, Bevolkingsonderzoek naar borstkanker jaar 2017/2018, Oosterbeek periode eind november 2017 tot en met eind januari 2018 en Renkum periode eind januari 2018 tot en met begin maart 2018

Verzenddatum 6 juni 2017

 • Nijman, Straatspeeldag Van Ewijkweg in Oosterbeek, 24 juni 2017
 • Den Burger, Lustrum Lions Club Renkum, 24 juni 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Lees ook: