Gastenhuis noemt nieuwe pand straks Dreyeroord

Foto: Renkum Nieuws

Het terrein van voormalig hotel Dreyeroord krijgt een nieuwe bestemming. Het college van B&W is daarmee akkoord gegaan en in de vergadering van 27 september bespreekt de raad het voorstel.

De bestemming van het perceel wordt gewijzigd van horeca naar maatschappelijk, waardoor de vestiging van Het Gastenhuis mogelijk wordt. Dit is een kleinschalig zorgconcept speciaal voor mensen met dementie. 

Nieuwbouwplannen

Op 16 juni 2016 presenteerde Het Gastenhuis zich aan de buurt. Als zorginitiatief kreeg het een warme ontvangst en ook de nieuwbouwplannen werden door de buurt overwegend goed ontvangen. Vanuit diverse belangenorganisaties werden wel bezwaren geuit tegen het bouwplan.

Het plan zou te weinig recht zou doen aan het (oorlogs)verleden. Dit leidde tot ruim 20.000 handtekeningen uit binnen- en buitenland tegen de sloop van het pand. Na een extern onderzoek bleek sloop van het huidige pand echter onvermijdelijk.  

Naar aanleiding van de bezwaren is de initiatiefnemer, op nadrukkelijk verzoek van de gemeente, in gesprek gegaan met de verschillende belangenorganisaties.

Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp, waarin het hotel, zoals het er tijdens WO II eruit zag, opnieuw wordt gebouwd en waarin kenmerkende onderdelen weer terug komen. Hierop werd positief gereageerd door de belangenorganisaties.

Pand krijgt naam Dreyeroord

Het Gastenhuis wil de herinnering aan het (oorlogs)verleden van het pand zoveel mogelijk in ere houden door het nieuwe pand ook de naam Dreyeroord te geven. Het gedenkteken krijgt een prominente plaats op het terrein en het gebouw wordt tijdens de jaarlijkse Airborne herdenking opengesteld voor veteranen en hun familie.

Daarnaast wordt de woonkamer van Het Gastenhuis ingericht met schilderijen en foto’s die gemaakt zijn in de oorlogsjaren op deze plek of in de omgeving.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 maart tot en met 9 mei 2017 ter inzage gelegen. In deze periode is er één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het vast te stellen bestemmingsplan.

Lees ook:

Dossier: Dreyeroord
'
article
23832
Gastenhuis noemt nieuwe pand straks Dreyeroord
Het terrein van voormalig hotel Dreyeroord krijgt een nieuwe bestemming. Het college van B&W is
https://renkum.nieuws.nl/gemeentenieuws/23832/gastenhuis-noemt-nieuwe-pand-straks-dreyeroord/
2017-07-18T16:35:33+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2017/07/18162709/Juli-2017-3.jpg
Airborne, Dreyeroord, Gemeente Renkum, Market Garden, Oosterbeek, Operatie Market Garden, Renkum.Nieuws, WOII
Gemeente, Kunst&Cultuur, Nieuws