Meedenken met de gemeente via digitaal inwonerspanel Renkum Spreekt

Foto: jambulboy-pixabay

De gemeente Renkum start op korte termijn met het digitale inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’. Op die wijze willen ze inwoners op een laagdrempelige manier een stem geven als het gaat over gemeentelijk beleid.

Wethouder Jasper Verstand: “De invoering van een inwonerspanel geeft inwoners meer mogelijkheden om op een eenvoudige manier mee te praten over de wijze waarop de gemeente richting geeft aan haar gemeentelijke taken. Een inwonerspanel sluit ook aan bij de ingezette werkwijze rondom inwonersparticipatie”.

Raadplegen

Het participatie-instrument ’digitaal inwonerpanel’ biedt de mogelijkheid om op zeer uiteenlopende thema’s en in verschillende fases van beleid de inwoners te betrekken.

Mogelijke thema’s zijn afvalinzameling, eenzaamheid, een nieuw verkeers- en vervoersplan, imago-onderzoek, inwonerparticipatie en nog veel meer.

Door een groep van minimaal 800-1000 betrokken inwoners zo’n 4 tot 5 keer per jaar te raadplegen en dit op de juiste manier te organiseren, wordt een snel, goed en gedegen proces van het meten van tevredenheid en het verzamelen van meningen en ideeën opgestart.

Voorbereiding en werving

In januari en februari 2018 wordt het portal voor het digitaal inwonerpanel ‘Renkum Spreekt’ ontworpen en ingericht. Vervolgens starten ze eind februari 2018 met de werving van de panelleden. Ongeveer een 1/3 van de inwoners van boven de 16 jaar krijgt een uitnodiging om zich aan te melden voor het digitale inwonerpanel.

Met de invoering van dit inwonerspanel wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die zij maken maken. De resultaten uit de onderzoeken vormen een betrouwbare afspiegeling van de mening van de Renkumse bevolking.

De deelnemers worden op de hoogte gehouden van de onderzoeks-resultaten en de gemeente deelt ook de vervolgstappen. Het eerste onderzoek zal over de dienstverlening van de gemeente gaan.

Meedenken?

Heb je geen uitnodiging per post ontvangen dan kun je, je vanaf eind februari 2018 ook digitaal aanmelden via www.renkumspreekt.nl (nog niet actief), dat speciaal wordt ingericht voor het inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’.

De oproepen om deel te nemen aan het panel, worden verspreid via social media en het Gemeentenieuws. Alle gegevens worden door het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau Moventem uit Zutphen beheerd.

De gegevens van de deelnemers worden volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) behandeld en worden anoniem verwerkt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor ‘Renkum Spreekt’.

article
30325
Meedenken met de gemeente via digitaal inwonerspanel Renkum Spreekt
De gemeente Renkum start op korte termijn met het digitale inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’. Op die
https://renkum.nieuws.nl/gemeentenieuws/30325/meedenken-met-de-gemeente-via-digitaal-inwonerspanel-renkum-spreekt/
2018-01-10T14:43:20+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2018/01/10143317/Renkum-Spreekt-jambulboy-pixabay.png
Gemeente Renkum, Renkum Spreekt, Renkum.Nieuws
Gemeente