Gesprekken GroenLinks mogelijke coalitie andere partijen gevoerd

Foto: Renkum Nieuws

De afgelopen week heeft GroenLinks, onder leiding van informateur Thijs van den Broek, met alle fracties oriënterende gesprekken voor mogelijke coalitievorming gevoerd.

Deze gespreksronde was het vervolg op het duidingsdebat van vorige week.

Verloop

De gesprekken zijn voortvarend verlopen. Op basis van de voorkeuren die geuit zijn, zijn er nog verschillende coalities mogelijk.

Deze week worden de mogelijkheden verder verkend.

Afronding

Het vooruitzicht is dat begin volgende week de verkennende fase kan worden afgerond en een advies kan worden gegeven voor een mogelijke coalitie. Dit advies wordt in een openbare bijeenkomst toegelicht door de informateur.

Op basis van dit advies starten de coalitieonderhandelingen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden