Raadsontmoetingen voor meer invloed op politieke besluitvorming

Foto: Renkum Nieuws

De gemeenteraad is in maart gestart met een nieuw vergaderstelsel met als doel je als inwoner meer invloed te geven op de politieke besluitvorming.

Onderdeel hiervan is de ‘raadsontmoeting’.

Eerste raadsontmoeting

Tijdens raadsontmoetingen kun je zelf onderwerpen onder de aandacht brengen van raadsleden of concrete voorstellen aandragen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • je wilt samen met buurtgenoten zorgwoningen realiseren;
  • je hebt een idee over het onderhoud van het openbaar groen in je buurt;
  • je wilt een speeltuintje realiseren in je wijk;
  • in jouw buurt heb je veel last van te hard rijdend verkeer en je wil je ideeën voor een oplossing delen met de raad.

De eerste raadsontmoeting is op 3 juli, begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Oosterbeek.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Burgerspreekrecht
  • Overlast Parenco; Belangengroep Overlast Parenco
  • Starten viskwekerij aan de Telefoonweg in Renkum door Vallei Vis

Hoe gaat een raadsontmoeting?

Tijdens een raadsontmoeting zit van elke politieke partij 1 raads- of commissielid aan tafel. De bijeenkomsten zijn openbaar, dus publiek is welkom. Er worden geen opnamen gemaakt en ook geen verslag.

Je krijgt als eerste het woord van de voorzitter van de raadsontmoeting en mag je onderwerp toelichten. Je kunt zelf zorgen voor een presentatie of informatie uitdelen. Het hoeft niet allemaal tot in detail uitgewerkt te zijn, maar het is wel handig als je een helder beeld schetst van wat je voor ogen hebt.

Vervolgens stellen de aanwezige raads- en commissieleden vragen, die je kunt beantwoorden. Daarna krijgen eventueel anderen, die zich hebben aangemeld, de gelegenheid hun reactie te geven. Ook hierop stellen de raads- en commissieleden vragen waar je uiteraard ook op mag reageren.

De aanwezige raads- en commissieleden gaan niet met jou en ook niet met elkaar in discussie. De raadsontmoeting is bedoeld om je de gelegenheid te geven je voorstel, visie of bezwaar voor te leggen. De voorzitter sluit het onderwerp af met een korte samenvatting.

Of en welke actie volgt op jouw onderwerp, is voor een belangrijk deel van jezelf afhankelijk. Hoe concreter je voorstel of verzoek, hoe eerder dit kan worden opgepakt door de gemeenteraad, fracties uit de gemeenteraad, het college of de ambtelijke organisatie. De griffie vertelt je er graag meer over.

Aanmelden

Heb je een idee of wil je wat onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad? Meld je dan aan bij de griffie door te bellen met het Servicepunt op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar [email protected].

De griffie legt je verzoek dan voor aan de agendacommissie, die de agenda’s voor de raadsontmoetingen vaststelt. Je krijgt zo snel mogelijk te horen of en wanneer je verzoek wordt geagendeerd.

Als je onderwerp op de agenda komt, publiceren de gemeente dit op de website raad.renkum.nl. Als er andere inwoners, bedrijven, verenigingen of instellingen zijn die willen reageren op ‘je onderwerp’ dan kunnen zij zich ook aanmelden bij de griffie en deelnemen aan de raadsontmoeting.

Andere inspreekmomenten

Als je idee nog niet rijp is om aan tafel te worden besproken of je wilt gewoon kort iets voorleggen aan de raad?

Maak dan gebruik van het inspreekrecht. Deze mogelijkheid is er ook voorafgaand aan iedere raadscommissievergadering.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden