Onveilige carports en bergingen Brinkweg, gemeente grijpt in

Foto: Google

Aan de Brinkweg in Renkum zijn zes bergingen en twee carports onvoldoende veilig. Dat blijkt na inspectie door de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).

In persoonlijke gesprekken met de eigenaren die het betreft, heeft de gemeente aangegeven dat de onveilige situatie hersteld moet worden.

Opheffen onveilige situatie

De gemeente heeft op basis van wetgeving op het gebied van omgevingsrecht, uit het oogpunt van veiligheid, de wettelijke verplichting om toe te zien dat bouwwerken voldoen aan technische eisen vanuit het bouwbesluit.

De gemeente zal – met toepassing van het bestuursrechtelijke sanctiemiddel van bestuursdwang – de zes bergingen aan de Brinkweg die zijn beschreven in het rapport van de ODRA en waarbij er sprake is van acuut instortingsgevaar, laten slopen.

Hierbij zal de gemeente het kostenverhaal achterwege laten. De gemeente overweegt ook de overige vier bergingen op dezelfde wijze te laten slopen.

Deze inzet is gericht op het verplicht opheffen van de onveilige situatie en is uitsluitend gericht op de sloop van de bergingen. De gemeente is daarnaast voornemens uit coulance de kosten van het plaatsen van nieuwe houten bergingen voor haar rekening te nemen.

In gesprek

De gemeente is in gesprek met betreffende bewoners en heeft onlangs ter plekke met de bewoners de situatie bekeken.

Burgemeester Agnes Schaap: “Dit is een heel uitzonderlijke situatie. Ik begrijp dat het voor de bewoners die het betreft heel vervelend is. We luisteren heel goed naar vragen en opmerkingen van de bewoners. Het college heeft besloten vanuit publieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid de betreffende bewoners te ondersteunen bij het herstel.”

Openbare ruimte

Vanwege de verzakkingen zijn ook gas- en waterleidingen, het riool en het straatwerk geïnspecteerd. Uit controle blijkt dat de gas- en waterleidingen veilig zijn. Een klein deel van het riool blijkt verzakt.

Op dit moment is de gemeente aan het kijken welke herstelmaatregel noodzakelijk zijn. Daarnaast is een deel van het straatwerk verzakt. De verzakkingen hebben gelijkmatig plaats gevonden en veroorzaken geen onveilige situatie.

Als blijkt dat er herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden worden deze opgenomen in de onderhoudsplanning.

article
42516
Onveilige carports en bergingen Brinkweg, gemeente grijpt in
Aan de Brinkweg in Renkum zijn zes bergingen en twee carports onvoldoende veilig. Dat blijkt
https://renkum.nieuws.nl/gemeentenieuws/42516/onveilige-carports-en-bergingen-brinkweg-gemeente-grijpt-in/
2018-10-25T15:35:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2018/10/25153919/Brinklaan.jpg
Brinkweg, Gemeente Renkum, Odra, onveilig, Renkum.Nieuws
Gemeente, Nieuws