Prestatieafspraken Vivare en gemeente Renkum geactualiseerd

Foto: gemeente Renkum

De heer E. Angenent, directeur bestuurder van Vivare en de heer J. Verstand, wethouder Wonen gemeente Renkum, hebben de prestatieafspraken op het gebied van volkshuisvesting getekend.

Actualisatie prestatieafspraken 2019 In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen over bestaande bouw en nieuwbouw maar ook over leefbaarheid en maatschappelijke aspecten.

Drie thema’s

Bij de prestatieafspraken staan drie thema’s centraal:

1. Voorzien in een licht groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen; 2. Mensen kunnen zo lang mogelijk prettig zelfstandig wonen; 3. De bouw en het gebruik van sociale huurwoningen wordt duurzamer.

De belangrijkste prestatieafspraken zijn:

  • Wij zoeken samen naar verbinding via gebiedsgericht werken.
  • In 2019 wordt loting gebruikt om jongeren tot 27 jaar meer kans te bieden.
  • Partijen gaan vanaf het eerste kwartaal van 2019 aan de hand van een convenant de bevordering en begeleiding van de uitstroom uit beschermd wonen uitvoeren.
  • Alle nieuwbouw van Vivare is levensloopgeschikt.
  • Op het gebied van leefbaarheid (sociaal in de wijk), blijven wij in gesprek en worden er bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd.
  • CO2 neutraal in 2050 betreft een gezamenlijke ambitie. In 2019 stellen partijen een stappenplan op die aangeeft op welke wijze en binnen welke termijnen CO2-neutraal in de wijken wordt gerealiseerd.
  • Gemeente Renkum onderzoekt in samenwerking met Vivare of er geschikte ontwikkellocaties beschikbaar komen, waarbij toevoeging van sociale huurwoningen mogelijk is waarmee het aantal sociale huurwoningen kan toenemen met 100 of meer.

Na ondertekening werden de prestatieafspraken op de site van Vivare en de gemeente geplaatst.

Vivare

Vivare is met circa 2800 huurwoningen de belangrijkste woningbouwcorporatie in de gemeente Renkum. Vivare is daarom een belangrijke partner van de gemeente voor het uitvoeren van het woonbeleid. Elk jaar worden de prestatieafspraken vernieuwd.

De afspraken vormen de basis voor de samenwerking en voor het uitwerken en realiseren van afspraken voortkomend uit de Nota Wonen 2014.

article
43765
Prestatieafspraken Vivare en gemeente Renkum geactualiseerd
De heer E. Angenent, directeur bestuurder van Vivare en de heer J. Verstand, wethouder Wonen
https://renkum.nieuws.nl/gemeentenieuws/43765/prestatieafspraken-vivare-en-gemeente-renkum-geactualiseerd/
2018-12-13T10:43:05+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2018/12/13103731/20181211-Prestatieafspraken-Vivare-Renkum.jpg
Gemeente Renkum, huren, prestatieafspraken, Renkum.Nieuws, Vivare, woning
Gemeente, Nieuws