Gemeente moet bezuinigen voor toekomstbestendige organisatie

Foto: Renkum Nieuws

Voor het jaar 2020 moet er een bedrag van circa € 5 miljoen bespaard worden door de gemeente Renkum. Deze financiële situatie vraagt om een andere aanpak.

Om in de toekomst aan te blijven sluiten bij de behoeften van de samenleving en een robuuste organisatie te zijn, neemt gemeente Renkum de huidige werkwijze onder de loep. De bezuinigingen die de gemeente moet doen, hebben met name te maken met het feit dat er van de overheid minder geld komt richting Renkum.

Een hoop geld

Wethouder Marinka Mulder: “Dit betekent dat het huis op orde moet en dat we terug naar de basis gaan. Vijf miljoen euro is voor de gemeente Renkum een hoop geld en heeft gevolgen voor inwoners en de partijen waar we mee samenwerken. We willen een stabiele en robuuste organisatie zijn én beter aan kunnen sluiten op vragen uit de Renkumse samenleving en nieuwe taken vanuit het Rijk. Daarom maken we nu de keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst.”

Het is een flinke tegenvaller en helaas hebben meerdere gemeenten hier mee te maken. De gemeenten trekken hierin veelal samen op om het rijk ervan te overtuigen dat er niet genoeg financiële middelen zijn. “We hopen natuurlijk dat ons dat lukt en dat er geld bijkomt.” vertelt de wethouder “Dat zou mooi zijn maar voorlopig gaan we er van uit dat we het niet krijgen.”

Vanaf maart 2019 zijn medewerkers van de gemeente gezamenlijk een proces aangegaan om de gemeentelijke taken en activiteiten onder de loep nemen. Er zijn duidelijke doelstellingen gemaakt en op dit moment worden negen gemeentelijke activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden:

  • Educatie
  • Werk & inkomen
  • WMO
  • Wonen
  • Integraal beheer van de openbare ruimte
  • Sport & bewegen
  • Jeugd, Ontwikkeling & inrichting van de ruimte,
  • Toerisme, kunst & cultuur.

Er wordt gekeken naar de werkwijzen en samenwerking met andere partijen, hoe het beter en tegelijkertijd met minder geld ook kan; een hele uitdaging.

De voorstellen zijn met externe deskundigen en gemeenteraadsleden gedeeld tijdens verschillende bijeenkomsten. De input die hieruit voorkomt, wordt meegenomen in de uiteindelijke plannen. Deze voorstellen worden vastgesteld door het college en vervolgens opgenomen in de Perspectiefnota die in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Actualisatie Perspectiefnota

In 2018 is de Perspectiefnota 2018-2022 opgesteld, waarin op hoofdlijnen richting is gegeven aan het beleid en de begroting. Omdat de koers nu wordt bijgesteld, wordt ook de Perspectiefnota geactualiseerd.

Dit vormt dan ook direct de basis voor de begroting die in november wordt vastgesteld. In dit stadium van het traject naar de Perspectiefnota richt de organisatie zich nu op de negen activiteiten, maar daarna gaat de organisatie aan de slag met de nog resterende activiteiten. De uitkomsten wordt verwerkt in de Begroting 2020.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden