Mogelijkheden voor meer mensen met nieuwe duurzaamheidslening

Foto: sumanley-pixabay

Het college heeft op 16 april ingestemd om de verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Renkum’ ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Indien de raad de nieuwe verordening vaststelt, treedt de duurzaamheidslening op 30 mei in werking.

Lening voor toekomstbestendig wonen

Woningeigenaren in gemeente Renkum maken veelvuldig gebruik van de duurzaamheidslening. Gemeente Renkum wil deze lening vernieuwen en verbreden en zoekt hiervoor de samenwerking met de provincie. Provincie Gelderland wil samen met de Gelderse gemeenten en de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn) een aantrekkelijke lening aanbieden aan particulieren woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

De provincie stelt 50% van de lening beschikbaar waardoor we twee keer zoveel aanvragen kunnen behandelen. De lening biedt ook de mogelijkheid om energiemaatregelen te combineren met asbestsanering van daken of met het levensloopbestendig maken van de woning. Deze regeling is hiermee een uitbreiding van ons bestaande aanbod.

Nieuw is dat deze lening nu ook voor mensen beschikbaar is die onvoldoende inkomen hebben om consumptief of hypothecair te kunnen lenen of te oud zijn hiervoor.

Wethouder Verstand (wonen): “Verduurzaming zit de woningeigenaren in onze gemeente tussen de oren. En ze willen graag blijven wonen in onze mooie gemeente. De huidige regeling is een groot succes maar kan beter. Ik verwacht met de nieuwe brede lening voor woningverbetering de komende tijd dan ook nog veel meer aanvragen”.

Waarom een lening?

De ‘Toekomstbestendig wonen lening’ kan voor meerdere doeleinden worden ingezet. Bijvoorbeeld om het energieverbruik in een bestaande particuliere woning te verminderen. Maar ook om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie te stimuleren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor de sanering van asbestdaken en om woningen levensloopbestendig te maken.

Wethouder Maouche (duurzaamheid): “Met het bieden van een laagdrempelige leenmogelijkheid faciliteren we onze inwoners bij het verduurzamen van woningen. Hier werken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan via de Renkumse klimaattafels.”

Wat gaat er veranderen?

De gemeente Renkum heeft momenteel meerdere stimuleringsleningen voor haar inwoners, namelijk de Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren, de Blijverslening en de stimuleringslening Verenigingen van Eigenaars woongebouwverbetering.

De Duurzaamheidslening en Blijverslening worden stopgezet en worden vervangen door de nieuwe lening. Verenigingen van Eigenaars kunnen terecht bij de landelijke regeling, de VvE Energiebespaarlening.

Voor vragen en meer informatie verwijst de gemeente je naar de website van de SVn, svn.nl/nieuws

Per 30 mei 2019 is de informatie ook te vinden op de website van de gemeente Renkum.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden