Afval scheiden kan nog beter in de gemeente Renkum

Foto: Renkum Nieuws

In onze gemeente kun je huishoudelijk afval scheiden naar verschillende herbruikbare afvalstromen, zoals bijvoorbeeld gft+e(tensresten), pmd (verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken) papier en karton, glas en textiel.

Hiermee wil men stimuleren dat zo min mogelijk herbruikbare materialen naar de verbrandingsoven gaan en er zo min mogelijk restafval overblijft.

Onderzoek huishoudelijk restafval hoog- en laagbouw

Landelijk is ingezet om vanaf het jaar 2020 een scheidingspercentage te halen van 75%. Dit betekent dat van al het huishoudelijk afval 75% gescheiden wordt aangeboden en daarmee geschikt is voor hergebruik. Met een scheidingspercentage van ongeveer 78% voldoen wij sinds 2017 al aan deze doelstelling. Maar het kan nog beter.

Dit jaar is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het huishoudelijk restafval. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen hoogbouw (appartementen, flats en bovenwoningen) en (laagbouw)woningen met een eigen tuin.

De reden van het onderscheid is dat de mogelijkheid om gft+e te scheiden bij hoogbouw lastiger te organiseren is. Bewoners hebben namelijk niet altijd ruimte om een kliko te stallen.

Uitkomsten onderzoek laagbouw

Uit een grote hoeveelheid restafval, afkomstig uit kliko’s van laagbouw, is gebleken dat nog altijd zo’n 35% bestaat uit gft+e(tensresten). Daarnaast valt op dat er nog bijna 16% pmd, 6% papier en ruim 3% aan textiel in het restafval aanwezig is.

Deze herbruikbare grondstoffen kunnen prima gescheiden worden. Hierdoor kan de hoeveelheid restafval en daarmee de kosten voor inwoners nog verder omlaag.

Uitkomsten onderzoek hoogbouw

Restafval dat afkomstig is uit ondergrondse containers van hoogbouwwoningen bestaat uit ruim 53% gft+e. Opvallend is dat bewoners van hoogbouw pmd beter scheiden dan bewoners van laagbouwwoningen.

Slechts 8% van het restafval bestaat uit pmd. Ook zit er nog bijna 5% papier en ruim 4% textiel in het restafval.

Uitdagingen

Uit de sorteeranalyses blijkt dat de hoeveelheid restafval nog altijd fors minder kan. Voor inwoners die afval beter scheiden, betekent dit dat zij besparen op de kosten van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Je betaalt als inwoner namelijk per keer dat je restafval aanbiedt.

Naast de financiële prikkel voor huishoudens komen bij het beter scheiden van afval meer herbruikbare grondstoffen beschikbaar voor hergebruik in plaats dat het verloren gaat in de verbrandingsoven.

Vanaf het jaar 2025 stelt het Rijk hogere eisen aan de hoeveelheid restafval. Per inwoner moet het aantal kilo’s restafval nog verder omlaag. Op welke manier hier invulling aan gegeven wordt, is nog niet duidelijk.

Hulp bij het scheiden van afval?

Heb je vragen over het scheiden van afval en wat er met dit afval gebeurt? Ga dan naar de ACV-app. Je vindt deze informatie onder het tabblad ‘Welk afval waar?’. De ACV-app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store. Ook op acv-groep.nl/renkum vind je veel praktische informatie en informatieve filmpjes.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden