De Nota Wonen, ter bevordering van goed wonen, is vastgesteld

Foto: Ricinator-pixabay

Om goed wonen te bevorderen voor de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente Renkum heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft de Nota Wonen vastgesteld.

De Nota is de actualisatie van de Nota wonen 2014.

Vitaliteit

De Nota Wonen (pdf, 651 kB) is de gemeentelijke agenda voor samenwerking met andere partijen, zoals woningbouwcorporaties en is meer dan alleen een beleidsdocument gericht op ‘de stenen’. Het gaat ook om de vitaliteit van dorpen, goede buren en goede buurten, langer zelfstandig thuis wonen, duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen.

De gemeente wil zich de komende jaren inzetten voor deze belangrijke zaken. In de nota hebben zij dan ook gekozen voor de volgende speerpunten van beleid:

  • focus op de bestaande woningvoorraad,
  • inspelen op kwalitatieve woonwensen en versnelling woningbouw,
  • de sociale huursector, wonen voor ouderen,
  • woonvormen voor bijzondere doelgroepen,
  • duurzaamheid en klimaat.

Week van het wonen

Om tot de Nota Wonen te komen heeft de gemeente inwoners gehoord. Daarvoor hebben zij in 2018 de “Week van het wonen” georganiseerd. Met veel enthousiasme is nuttige informatie met elkaar gedeeld en zijn (woon)wensen opgehaald. Vervolgens is alle tijdens de “Week van het wonen” opgehaalde informatie gebundeld.

Opvallende punten zijn meegenomen in de enquête ‘Wonen’ (pdf, 271 kB)  die in oktober 2018 is uitgedaan aan het inwonerspanel. Ruim 700 inwoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten van de “Week van het wonen” en de enquête zijn meegenomen in deze nota.

Naar verwachting wordt de Nota Wonen in september door de gemeenteraad vastgesteld.

Aanvullende documenten:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden