Het afgelopen halfjaar meer inwoners uit de bijstand aan ’t werk

Foto: Mohamed Hassan, pxhere

Meer inwoners hebben het afgelopen halfjaar vanuit de bijstand werk gevonden dan de jaren hiervoor. Met de economische wind in de rug heeft gemeente Renkum zich extra ingezet om inwoners vanuit de bijstand te bemiddelen naar werk en het versnellen van de doorstroom naar een hoger participatieniveau.

De resultaten laten zien dat de aanpak werkt.

Extra daling

Vanaf het eerste kwartaal is een duidelijke extra daling te zien door de nieuwe aanpak. De doelstelling voor maart 2020 is inmiddels behaald met een daling van 52 uitkeringen. Een score hoger dan het landelijke gemiddelde.

Sinds de piek halverwege 2017 is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering met 10% afgenomen. In het afgelopen halfjaar is een verdere afname te zien. 45% van de inwoners die geen bijstand meer nodig heeft, vindt een betaalde baan of start een eigen bedrijf. Andere redenen voor de afname zijn: verhuizen naar een andere gemeente of pensionering. De landelijke en regionale cijfers laten zien dat de daling in Renkum iets groter is dan gemiddeld.

Duurzaam aan het werk

Vaak starten inwoners met tijdelijk werk. Om te voorkomen dat zij opnieuw werkloos worden, ondersteunt de gemeente hen om van werk naar werk te gaan. Dat dit positief werkt, blijkt uit het feit dat het aandeel herinstromers naar een uitkering in Renkum lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

De 20-jarige Jan ging vanuit het praktijkonderwijs Pantarijn direct aan de slag met ondersteuning van de gemeente. Bij zijn eerste werkgever voldeed hij niet aan de vereiste opleidingseisen waardoor het mis liep. Een nieuwe kans werd hem geboden bij het Renkumse Osma Bos-, tuin- en parkmachines. Dit pakte Jan direct op. Binnen dit kleinschalige familiebedrijf met persoonlijke aandacht kan Jan zich uitstekend ontwikkelen. Bovendien krijgt hij een opleiding in de praktijk en doet hij werkervaring op.

Jan zegt over zijn werk: “Ik ben heel blij met mijn werk bij Osma. Het werk is leuk en ik leer veel van Jan, Mieke en Niek”. Ook Osma is tevreden over Jan. Werkgever Jan Ostameijer: “Jan is een handige jongen en ik kan hem uitstekend gebruiken. Wanneer er iets niet lekker gaat, is er ondersteuning vanuit de gemeente, maar dat komt steeds minder voor”.

Parttime werk blijkt in de praktijk een goede opstap te zijn naar een volledig zelfstandig inkomen. Als je parttime werkt, is de kans op een baan met een volledig inkomen twee keer zo groot. Renkum stimuleert parttime werken en ondernemen vanuit de bijstand. In Renkum hebben gemiddeld meer inwoners met een bijstandsuitkering parttime werk en liggen de inkomsten gemiddeld hoger.

Win-win

De daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering betekent voor gemeente Renkum dat de uitgaven voor de bijstand ook afnemen. Dit is een effect voor de iets langere termijn. Ondanks de positieve resultaten en het gunstige economische klimaat, blijft een tekort op het budget bestaan van 10% tot 15%.

Dit wordt veroorzaakt door verlaging van het budget door de rijksoverheid waardoor gemeente Renkum voorlopig nog een tekort heeft op de bijstandsuitgaven.

Lees ook: “In elk gemeentehuis wordt nagedacht over noodzakelijke bezuinigingen”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0