Start bouw 15 Nul-op-de-meter woningen Hogekampseweg Renkum

Impressie 't Haegendal
Foto: Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

In februari start Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen met de bouw van 15 duurzame Nul-Op-de-Meter (NOM) gezinswoningen in ’t Haegendal aan de Hogenkampseweg in Renkum.

Het gaat om 14 tweekappers en 1 vrijstaande woning. De woningen zijn reeds verkocht en de bewoners kunnen de woningen naar verwachting eind 2020 betrekken.

Duurzame gemeente

Duurzame gemeente Renkum wil graag een duurzame gemeente zijn en heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. ’t Haegendal is een duurzaam project dat aansluit bij die ambitie. Ook stimuleert de gemeente haar inwoners om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen.

Dat draagt niet alleen bij aan het realiseren van de klimaatdoelen, maar leidt ook tot verlaging van de energielasten.

Energiebesparende maatregelen

Bij de 15 NOM-woningen wordt gebruik gemaakt van slimme, duurzame ontwerpen en bewezen technische oplossingen die ervoor zorgen dat bewoners lagere energiekosten en dus lagere woonlasten hebben. Dit wordt onder meer bereikt door een zeer goede isolatie en hoge kierdichtheid, zonnepanelen op het dak, een ventilatiesysteem waarbij warmte wordt teruggewonnen, warmtepompen en vloerverwarming.

Ook wordt het hemelwater afgekoppeld van het rioolstelsel, waardoor dit water niet verdwijnt maar op eigen terrein kan wegzakken of hergebruikt wordt.

Meer informatie Landelijke regelgeving koerst erop aan dat alle nieuwbouwwoningen vanaf juli 2020 bijna energieneutraal zijn. De 15 Nul-Op-de-Meter woningen in ‘t Haegendal voldoen bij oplevering al ruimschoots aan die norm.

Kijk voor meer informatie op woneninhaegendal.nl