Brief van burgemeester Schaap aan inwoners van de gemeente Renkum

Foto: Renkum Nieuws

Een boodschap van burgemeester Agnes Schaap voor alle inwoners van de gemeente Renkum.

Beste inwoners van de gemeente Renkum,

Het virus raakt ons allemaal en we zien de gevolgen ervan in onze samenleving. De inwoners die zijn getroffen door het coronavirus wens ik veel beterschap en een spoedig herstel!

Ik vraag u daarom om uw verantwoordelijkheid te nemen en geen onnodige risico’s te nemen. Als het niet hoeft ga de deur niet uit en wees terughoudend met uw sociale contacten. Bent u verkouden, blijf dan thuis. Houd een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar hoe lastig dit soms ook is. Blijf omkijken naar de mensen om u heen met een kwetsbare gezondheid. Laten we voor elkaar zorgen. Een boodschap doen voor uw buurvrouw, een kaartje in de bus of een telefoontje, het zijn allemaal zaken die veel impact kunnen hebben in deze onzekere tijd.

De landelijke maatregelen hebben veel impact. Het dichtgaan van kinderopvangorganisaties, scholen, horecagelegenheden, sportwedstrijden en evenementen die niet doorgaan. Ik begrijp dat dit iets doet voor onze samenleving en voor u. Het belangrijkste is onze gezondheid en daar doen we het voor! Iedere dag kijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn; we volgen de
ontwikkelingen op de voet.

De situatie rondom corona schaadt helaas ook onze lokale economie. Dat er financiële gevolgen zijn voor ondernemers, daar ben ik me van bewust. Dank aan jullie ook, voor het serieus omgaan met de gevolgen van dit virus.

De inzet van allerlei professionals om dit virus tegen te gaan en onze medemens te helpen en verzorgen, is enorm. Ik denk aan huisartsen, mensen die in verzorgings-en ziekenhuizen werken, collega’s van de GGD en hulpdiensten. Ook de werknemers in de detailhandel, agenten, brandweer en andere werknemers in de vitale beroepen en diensten zetten zich allemaal in om zoveel en goed mogelijk de normale gang van zaken door te laten gaan. Mijn dank voor al jullie inzet!

Ik ben ervan overtuigd dat wij als gemeente deze situatie samen aan kunnen. Laten we zorgen voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER VAN RENKUM

A.M.J. (Agnes) Schaap

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden