112

Wijk-GGZ’ers aan de slag met verward gedrag binnen de gemeente

Foto: zhuger, pixabay

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag of agressief gedrag neemt toe. Om escalaties en ingrijpen door politie te voorkomen, is de gemeente Renkum samen met ProPersona een proef gestart met twee zogeheten wijk-GGZ’ers.

Wat doet de wijk-GGZ’er?

Een wijk-GGZ’er is een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg die echt ‘in de buurt’ is. Hij of zij opereert in het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid, en staat dan ook in nauw contact met het sociaal team, de politie, Vivare en de veiligheidsadviseur van de gemeente Renkum. De wijk-GGZ’ers gaan aan de slag met personen, signalen en meldingen over verward gedrag.

Verantwoordelijk wethouder Leonie Rolink is enthousiast over het initiatief: “De kracht van deze manier van werken is dat het laagdrempelig en verbindend is – bekend bij en met inwoners van de wijk of het dorp.”

Goede ervaringen

Een aantal andere gemeentes in Nederland heeft hier ook ervaringen mee. Daar is de proef zo succesvol gebleken, dat het aantal uren voor de wijk-GGZ’er is uitgebreid en een structurele plaats in de organisatie heeft gekregen.

De pilot loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 mei 2021 en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Renkum en een subsidie van ZonMw, De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Na 8 maanden wordt er geëvalueerd. Als die positief is, bekijken betrokken partijen samen of de functie van wijk-GGZ’er structureel kan worden ingevuld.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden