Bibliotheek en gemeente werken verhuizing naar gemeentehuis verder uit

Foto: Renkum Nieuws

Met het ondertekenen van een intentieverklaring spreken de bibliotheek en de gemeente de intentie uit om de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis verder uit te werken.

De bibliotheek heeft te maken met een forse bezuiniging voor de komende jaren. Het gemeentehuis is toe aan een grondige verbouwing, waarbij ruimte vrijkomt. Met de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis kunnen beide uitdagingen gecombineerd worden. Datzelfde geldt voor de vestiging in Renkum die ondergebracht zou kunnen worden in multifunctioneel centrum Doelum.

Bibliotheek moet bezuinigen

De Bibliotheek heeft een structurele taakstelling opgelegd gekregen vanuit de gemeente Renkum. Op dit moment is deze taakstelling voor ca € 110.000 nog niet ingevuld voor 2023 en verder. De mogelijkheden voor het realiseren van deze taakstelling zijn onderzocht maar ook beperkt, zeker wanneer we de vestigingen in onze gemeente open willen houden.

Gemeente vernieuwt gemeentehuis en -werf

De Gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de huisvesting van het gemeentehuis en -werf en te vernieuwen. Het gemeentehuis is een gemeentelijk monument, waarvoor kaders gelden voor het aanbrengen van aanpassingen. Door de coronacrisis is een geheel andere kijk op de kantoorfunctie ontstaan, waardoor de ambtelijke organisatie minder ruimte nodig heeft.

Tegelijkertijd is het gemeentehuis dringend toe aan een renovatie. Zowel om een hedendaagse werkomgeving en ontmoetingsfunctie te bieden als om het onderhoud en de duurzaamheid van het pand.

Gezamenlijke doelstellingen

De gezamenlijke ambitie van gemeente en bibliotheek is het behouden van twee bibliotheekvestigingen en (taal)educatie in de gemeente Renkum. We beogen daarbij een deel van de huidige huurders van het bestaande bibliotheekgebouw in Oosterbeek (de Klipper), eveneens onder te brengen in het gemeentehuis.

Komende maanden worden de mogelijkheden nader onderzocht, waarna voor de zomer de plannen aan de gemeenteraad worden aangeboden. Omdat het uitwerken van de plannen tijd vraagt wil het college de raad bij de Voorjaarsnota verzoeken de resterende taakstelling in ieder geval voor 2023 te bevriezen.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen