Smurfit Kappa Parenco start samenwerking onderzoek warmtenet

Foto: Renkum Nieuws

Smurfit Kappa Parenco (Tellus Renkum) heeft samen met de gemeente Wageningen, de Woningstichting, Idealis, WUR, Coöperatie WOW, de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam en Firan een samenwerkingsovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen.

Met deze samenwerking wordt de doelstelling van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn tastbaar.

Haalbaarheidsonderzoek

Het komende jaar worden de mogelijkheden en de haalbaarheid voor een warmtenet in Wageningen onderzocht en getoetst. Onderdeel van het onderzoek is of de restwarmte van SmurfitKappa Parenco middels een warmtenet geleverd kan worden aan grote warmtevragers in Wageningen.

Wethouder Anne Janssen van Wageningen “Dit zou een belangrijke volgende stap zijn in het naderbij brengen van de verduurzaming van woningen en bedrijven in Wageningen. Ik ben blij dat we gezamenlijk onderzoeken of een warmtenet haalbaar is, waarbij voor ons de betaalbaarheid voor onze inwoners voorop staat”.

Restwarmte van Parenco kan maar liefst 6200 woningen (of bedrijven) in Wageningen en Renkum van duurzame warmte voorzien. Dit is bijna de helft van het aantal woningen in Wageningen. De gemeente Renkum is bezig om een gebundelde warmtevraag te vinden zodat SmurfitKappa Parenco ook kan leveren aan Renkum.

Warmtenet

Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet waarmee huizen, bedrijven en instellingen verwarmd kunnen worden. Op lange termijn verdwijnt aardgas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte uit de industrie, warmte uit oppervlaktewater, bodem of lucht biedt een duurzaam alternatief.

Om een warmtenet tot stand te kunnen laten komen is het van belang dat er voldoende gebundelde warmtevraag is. In Wageningen wordt nu samen met de Woningstichting, Idealis en WUR onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het warmtenet. De Woningstichting en Idealis hebben allebei de ambitie om in 2050 een CO₂ neutrale woningvoorraad te hebben.

WUR heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en onderzoekt de mogelijkheden om aardgas uit te faseren. Een gezamenlijk warmtenet kan hieraan bijdragen en wordt nu onderzocht, in combinatie met het warmte-koude-opslag systeem dat al op de campus is aangelegd en de komende jaren stapsgewijs wordt uitgebreid. Coöperatie WOW die is opgericht om een warmtenet in de Benedenbuurt te realiseren zou mogelijk restwarmte hiervoor af kunnen nemen. De gemeente kan een deel van het eigen vastgoed, waaronder het zwembad, duurzaam verwarmen met een aansluiting.

Alternatieven ook onderzocht

Alle afnemers onderzoeken naast restwarmte ook andere alternatieven zodat straks een goede afweging gemaakt kan worden. Annelies Barnard (de Woningstichting) en Bart van As (Idealis) zijn blij met het initiatief voor het warmtenet omdat het een oplossing kan zijn om een aanzienlijk aantal sociale huurwoningen en het merendeel van de studentenkamers van warmte te kunnen voorzien.

Annelies Barnard “Het zou mooi zijn als het warmtenet uiteindelijk dé oplossing zou zijn voor de gemeente Wageningen. Wij zijn op dit moment ook zelf alternatieven aan het onderzoeken waarbij de kosten, kwaliteit en het comfort voor onze huurders belangrijke criteria zijn. Uiteindelijk zullen we zelf een keuze maken welke optie ons het beste bedient om in 2050 een CO₂ neutrale woningvoorraad te hebben.”

De gemeente heeft het onderzoek naar alternatieven voor een deel van haar vastgoed al gedaan. De WUR, Idealis en de Woningstichting zijn nu met dat onderzoek bezig. WOW is al langere tijd bezig om de businesscase voor een eigen warmtebron sluitend te krijgen.

Bij de samenwerkingsovereenkomst zijn ook Tellus Renkum en Firan betrokken als marktpartijen. Tellus gaat de bron bouwen en Firan zou de partij kunnen zijn die de infrastructuur van het warmtenet gaat aanleggen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden