St. Red de Veluwe wil juridisch gevecht tegen opening Lelystad Airport

Voorzitter Robert Tieskens ontsteekt een noodsignaal voor de Veluwe en tegen opening van Lelystad Airport
Foto: Red de Veluwe

Stichting Red de Veluwe is een fundraisingactie gestart om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat en daarmee het leefklimaat op de Veluwe drastisch gaat aantasten. Het geld is nodig voor juridische acties omdat de regering zich waarschijnlijk niets gaat aantrekken van alle steekhoudende informatie en de vele zienswijzen die worden aangedragen, zo schrijft de stichting

De actiegroep verspreidde deze week ruim 50.000 brieven huis aan huis in de omgeving van Wageningen, Renkum en Bennekom met informatie over deze problematiek. De dreiging bestaat onder meer uit ongehoord hoge decibellen vanwege de laagvliegroutes, stikstofcijfers die de realiteit niet tonen omdat alles boven de 900 meter niet wordt meegeteld en een CO2 uitstoot die niet te verdedigen is in deze tijd.

Natuurvergunning

veluweEr dreigt geheel ten onrechte achteraf nog een natuurvergunning te worden verleend aan het feitelijk illegaal uitgebreide vliegveld. Van handhaving wil de overheid niets weten. Een besluit dat Red de Veluwe juridisch aanvecht. De onderbouwing deugt niet volgens de actievoerders omdat er is gewerkt met sjoemelcijfers en gemanipuleerde rapporten. Daarnaast wordt er een vergunning aangevraagd voor ‘slechts’ 10 duizend vluchten terwijl het de bedoeling is om er 45 duizend te laten vliegen. Dat is in strijd met de wet.

“Heel slinks want ze vragen nu een vergunning aan met een uitstoot in de natuur die veel lager is dan de daadwerkelijke uitstoot in de toekomstige situatie”, aldus Robert Tieskens van Stichting Red de Veluwe. “Terwijl iedereen de nadelen ondervindt van de stikstofkwestie door beperking van de snelheid , te weinig nieuwbouw en boeren die hun veestapel moeten inkrimpen, wordt er ruim baan gegeven aan meer luchtvaart. Stichting Red de Veluwe wil daar paal en perk aan stellen en heeft daarom samen met o.a. Geldersch Landschap en Kasteelen en Natuurmonumenten een zienswijze hiertegen ingediend. ”

De Veluwse natuur kan geen verdere belasting van stikstof aan. De ervaring leert echter dat het ministerie alle zienswijzen naast zich neer legt en dus bereidt Red de Veluwe zich voor op juridische acties. En daar is geld voor nodig.“ aldus Robert Tieskens

Laagvliegroutes

Opening van Lelystad betekent dat het in deze mooie regio nooit meer stil zal zijn. Van zes uur in de ochtend tot zeker elf uur ’s avonds razen de vliegtuigen dan laag over de Veluwe Dat betekent overlast voor bewoners die willen genieten van een goede nachtrust en rustige tuinavonden maar ook voor de toeristische sector die een van de economische fundamenten is van de Veluwe.”

Zuid Veluwe dubbel de klos

veluweBij de presentatie van de Luchtruimherziening deed Minister Cora van Nieuwenhuizen uitspraken als: “alle problemen rondom het laagvliegen zijn opgelost”, maar dit bleek nergens vast te liggen in regelgeving. Sterker nog: in de toekomstige herindeling van het luchtruim wordt al het in- en uitgaande verkeer van Schiphol afgehandeld via een nieuw punt.

Waar precies is nog niet bekend maar ergens in de omgeving van Wageningen kruist deze route dan het vliegverkeer van Lelystad. Het verkeer van en naar Lelystad zal dus onder de Schiphol-route door moeten. Dit betekent eens te meer dat het laagvliegen beslist niet van de baan is!

Gedrocht

Lelystad Airport is een gedrocht qua sjoemelcijfers en procedures. Alle rapporten blijken onjuist, cijfers zijn gemanipuleerd, onwelgevallige zaken zijn achtergehouden en tijdens de besluitvorming zijn partijen onjuist geïnformeerd. Dat is samen met andere actiegroepen steeds weer aangetoond.

Red de Veluwe zal in zoveel mogelijk brievenbussen een brief laten bezorgen waarin de situatie wordt uitgelegd onder de noemer “Noodsignaal voor de Veluwe. ”Wie de brief niet ontvangt kan terecht op de website van stichtingreddeveluwe.nl. Daar staat ook alle informatie en het bankrekeningnummer NL 73 ABNA 0810 899 167 t.n.v. StichtingReddeVeluwe. Ook via Ideal kan een bedrag worden overgemaakt.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

Cookieinstellingen