Smurfit Kappa Parenco start voorbereiding aanvraag revisievergunning

Foto: Renkum Nieuws

Renkum – Smurfit Kappa Parenco is gestart met de voorbereidingen voor de aanvraag van een revisievergunning, met deze speciale bevoegdheid worden meerdere omgevingsvergunningen door één omgevingswet vervangen.

Zij voert hierover gesprekken met de omgevingsdiensten Regio Nijmegen (ODRN) en Regio Arnhem (ODRA) die namens de provincie Gelderland (bevoegd gezag) de aanvraag gaan behandelen. De oorspronkelijke vergunning dateert uit 2009, het is gebruikelijk dat een dergelijke vergunning periodiek wordt aangepast.

Duurzaamheidsambities

Smurfit Kappa Parenco wil met deze aanvraag een volgende stap zetten in het duurzaam toekomstbestendig maken van het bedrijf. Het beoogd resultaat is een nieuwe vergunning die uiteraard voldoet aan de wet- en regelgeving en die past bij de toekomstige ambities van het bedrijf. Belangrijk uitgangspunt daarbij vormt het handhaven en uitbouwen van de huidige koploperpositie die Smurfit Kappa Parenco inneemt op het punt van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast beoogt zij met deze nieuwe vergunning aan te sluiten bij de relevante duurzaamheidsambities van de provincie Gelderland. De nieuwe vergunning moet haar ook in staat stellen om te kunnen blijven inspelen op marktontwikkelingen en klantbehoeften zodat ook op lange termijn de werkgelegenheid voor de regio geborgd blijft.

Informatievoorziening

Het proces om te komen tot een volledige vergunningaanvraag zal geruime tijd in beslag nemen. Daarbij wil het bedrijf de bij een dergelijk proces gebruikelijke omgevingsparticipatie vorm geven. Het bedrijf zal regelmatig verslag doen van de voortgang van het vergunningsproces.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail:[email protected].

Cookieinstellingen