Advies: laat in milieueffectrapport effecten leefomgeving Parenco zien

Foto: DM van Hellesem

Welke milieueffecten heeft de papierfabriek Parenco op de leefomgeving in Renkum en hoe kunnen deze zoveel mogelijk worden beperkt? Laat dat in het milieueffectrapport zien. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Gelderland.

De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Huidige productie

SK Parenco wil de huidige productie van grafisch papier en verpakkingspapier voortzetten en alle lopende vergunningen actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. Daarnaast overweegt het bedrijf om vanwege een veranderende afzetmarkt volledig om te schakelen naar de productie van verpakkingspapier. Ook dat maakt deel uit van het milieueffectrapport. Voordat de provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Laat in het milieueffectrapport zien welke milieueffecten, zoals geur- en geluidshinder, nu en in de toekomst optreden en wat de mogelijkheden zijn om deze te verminderen, zegt de Commissie. De fabriek grenst aan de kern van Renkum en aan Natura 2000-gebieden. In het advies beveelt de Commissie aan om de duurzaamheidsambities van Parenco te concretiseren.

Lees het hele advies hier

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen