Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Foto: Alke Made, Pixabay

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende droogte.

Dit betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd.

Onttrekkingsverbod

onttrekkingsverbodHet verbod geldt niet voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen. Zie de kaart van ons gebied voor oppervlaktewaterlichamen- en gebieden waarvoor het verbod niet geldt.

Al wekenlang valt er geen of nauwelijks neerslag en ook in de komende weken wordt er nauwelijks regen verwacht. Bovendien was ook de maand maart uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is. Dankzij verschillende inspanningen om het vele regenwater van februari vast te houden, was de situatie tot voor kort nog relatief gunstig. Maar inmiddels zien we dat de droogte ook dat voordeel in toenemend tempo teniet doet.

Binnen het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn er verschillen in hoeveel oppervlaktewater er nog beschikbaar is. Door het aanhoudende droge weer verwachten we dat de waterpeilen blijven dalen en er in steeds meer gebieden droogval optreedt.

Met het instellen van het onttrekkingsverbod is het werk van het waterschap niet klaar, ze houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Lees ook: Waterbedrijven: goed en voldoende drinkwater niet vanzelfsprekend

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen