Conferentie Gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’

Plangebied Heel het Renkums Beekdal
Foto: Gletsjerparadijs

Wolfheze – Wil je meepraten over de toekomst van de Renkumse beekdalen van bron tot monding, van Hoge Veluwe tot aan de Rijn? Meld je dan aan voor de Gebiedsconferentie op vrijdag 22 april.

Dit is de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’.

Heel het Renkums Beekdal

heel
Plangebied Heel het Renkums Beekdal

Het gebiedsproces richt zich op het hele stroomgebied van het Renkums Beekdal, dat ligt in de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede. Het beoogt een integrale behandeling van omgevingsvraagstukken door de drie gemeenten en terreineigenaren in het gebied. Het doel is het unieke karakter van het Renkums Beekdal te behouden en daarbij de balans te vinden tussen maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen in het gebied. Met dit gebiedsproces stimuleren we burgerbetrokkenheid, waarbij burgers en/of organisaties samenwerken met de gemeenten, het waterschap, de provincie, private en publieke terreinbeheerders.

Op 22 april worden geïnteresseerden geïnformeerd over ontwikkelingen in het gebied en hoe ze samen met een gebiedsregisseur zich willen inzetten voor een betere toekomst van het Renkums Beekdal. Er is ruime gelegenheid om te discussiëren over zaken als stikstofdepositie, verdroging, recreatie, herstel van heide en klimaatvriendelijke bossen, verkeer en vervoer over land en door de lucht, ontsnippering van de natuur, ecologische verbindingen, ruimte voor woningbouw en energietransitie.

Richting geven

Met deze bijeenkomst kunnen bewoners van de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum mee richting geven het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’ en hoe de kwaliteiten van het gebied te verbeteren. Samen verkennen we welke maatregelen voor verbetering nodig zijn en wat de randvoorwaarden zijn voor duurzame bestemming, gebruik en beheer. Wij zorgen er samen voor dat dit ook geborgd wordt via de Omgevingswet.

Meld je aan voor de bijeenkomst op 22 april via de activiteitenkalender op renkumsbeekdal.nl.

  • Plaats: Hotel De Buunderkamp, Buunderkamp 8, 6874 NC Wolfheze.
  • Datum: 22 april 2022
  • Tijden: Inloop vanaf 9:00 uur. Het programma begint om 10:00 uur met korte introducties van de thema’s. Daarna volgen dialogen aan diverse ontwerptafels. De bijeenkomst is inclusief een lunch en eindigt omstreeks 15:30 uur met een afsluitende borrel.
  • Kosten: Toegang en lunch zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
  • Contact: [email protected] ; Tel.: 06 3860 6262

Gletsjerparadijs

Het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’ wordt georganiseerd door het burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’ van Stichting Renkums Beekdal, in samenwerking met het Natuurcentrum Veluwe, Vijf dorpen in het Groen, IVN Ede, Platform Lage Veluwe, Landgoed Quadenoord, Samenwerkende Milieugroepen Ede, Mooi Wageningen en IVN Zuidwest-Veluwe. Het proces wordt begeleid door een professioneel gebiedsregisseur en wordt ondersteund door de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede, Waterschap Vallei-Veluwe en Provincie Gelderland met de programma’s Veluwe op 1, Natuurherstel, Ontsnippering en Gelderse Stikstofmaatregelen.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen