Verbod onttrekken oppervlaktewater uitgebreid met gebied Valleikanaal

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Door de aanhoudende droogte heeft waterschap Vallei en Veluwe besloten tot drie extra maatregelen. Ten eerste wordt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal.

Ten tweede mag er enkel nog worden beregend uit grondwater tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. Ten derde geldt voor een zone van 200 meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur een verbod op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 26 augustus 2022.

Beregeningsverbod

Zowel het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater als het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat particulieren en agrariërs geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater en dat er overdag (7.00 – 22.00 uur) geen grondwater meer mag worden onttrokken voor het beregenen van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, grasland en mais.

Verbod op onttrekken oppervlaktewater niet genoeg

“Voor de vierde keer in vijf jaar tijd hebben we met een extreme droogte te maken. Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het voorkomen van onherstelbare schade aan kwetsbare natuur en het beschermen van de grondwatervoorraad. Na een natte februari hebben het waterschap en grondeigenaren zich maximaal ingezet om water vast te houden in het gebied. Desondanks volgden in mei de eerste maatregelen om het gebruik van oppervlakte water te verminderen. Maar dit is niet genoeg. We moeten ook kritisch kijken naar het gebruik van het grondwater.” aldus Waterschap Vallei en Veluwe.

De Veluwe, de blauwe motor van Nederland staat onder druk

“Hoewel het werkgebied van Vallei en Veluwe over één van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland beschikt – de blauwe motor onder de Veluwe – kunnen we daar niet onbeperkt gebruik van maken. Door veranderingen in land- en waterverbruik zien we dat er nu 150 miljoen m3 minder water beschikbaar dan 100 jaar geleden. Terwijl afgelopen jaren de neerslag is toegenomen. Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig.”

Actuele informatie droogte

Actuele informatie over droogte, de maatregelen en bijbehorende kaarten zijn te vinden op de themapagina over droogte.

valleikanaal

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen