Verkeerde conclusies ten aanzien van Dreyeroord

Foto: Renkum Nieuws

Naar aanleiding van de antwoorden die het college op de gestelde vragen van de PvdA over Dreyeroord na de uitzending bij de NOS, trokken wij de verkeerde conclusies.

Met dank aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente, zetten we deze hierbij recht. Niet alles was onjuist, maar verkeerd getrokken conclusies horen per definitie niet online te blijven staan en we hebben het betreffende artikel daarom aangepast

Daarnaast werden ons vragen gesteld die we bij deze ook willen beantwoorden.

Bestemmingsplan

De PvdA had aan het college gevraagd of het Gastenhuis binnen het bestemmingsplan paste. Hierop antwoordden zij dat de gemeente in overleg met de initiatiefnemer hadden geconstateerd dat dit ‘net’ niet paste. De getrokken conclusie dat de gemeente derhalve het plan niet wil aanpassen klopt niet. Hierover zegt de gemeente:

“Daarmee is echter niet aangegeven dat de gemeente niet zou willen meewerken aan een aanpassing van het bestemmingsplan naar een zorgbestemming. Sterker nog. De gemeente staat niet onwelwillend tegenover een functiewijziging naar zorg van het terrein.”

Overleg

In dat overleg, is dus door hen samen onderzocht en geconcludeerd dat het initiatief van het Gastenhuis qua functie niet past. Daarbij is door de gemeente ook bij hen aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover een functiewijziging naar zorg op het terrein. Tot op heden is, zover bekend, daar geen aanvraag tot gedaan. De nieuwe functie zou niet in strijd zijn met de notitie Huisvesting Doelgroepen.

Sloopmelding

Een sloopmelding wordt, zoals wel correct vermeld, gehonoreerd door de gemeente. Er zijn geen gronden om dit af te wijzen binnen de wet- en regelvorming, los van het feit of de gemeente dit wel of niet zou willen.

Wij kregen de vraag binnen hoe dat zat met een sloopmelding (een vergunning is niet nodig) omdat die niet gehonoreerd zou kunnen worden als er niet iets voor in de plaats terug komt. Dat is niet zo. Of er nu een hotel, zorghuis of helemaal niets voor terugkomt, Dreyeroord (en natuurlijk ieder pand in eenzelfde soort situatie) kan middels een sloopmelding tegen de vlakte.

Dossier: Dreyeroord

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden