Wat vinden inwoners van de huidige regels rondom de bijstand?

Foto: PDP, pixabay

De enquête die de gemeente Renkum op haar website heeft staan met vragen over de bijstand is door twintig mensen ingevuld maar dat mogen er best meer worden, vindt de Raadswerkgroep Basisinkomen.

Wat vinden inwoners van de huidige regels rondom de bijstand? Dat wil de Raadswerkgroep basisinkomen/participatiewet graag horen. Daarom is er een reactieformulier te vinden op www.renkum.nl/uitkering. Hierin staan vragen over de sollicitatieplicht, bijverdienen en het contact met de gemeente. Nog meer input van inwoners zou geweldig zijn.

Raadswerkgroep aan de slag met basisinkomen

“Hoe willen we in Renkum omgaan met mensen in de bijstand? Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen weer aan het werk en welke regels werken daarbij wel en niet ?” Dat zijn enkele van de vragen die vier raadsleden (Eveline Vink, Karin Braam, Wouter Hoge en Bram Harmsen) zich het afgelopen jaar stelden.

Samen vormden ze een werkgroep die zich verdiept heeft in het basisinkomen en de huidige participatiewet. Voor de zomer presenteert de groep hun eindrapport aan de raad.

Voorlopige bevindingen Raadswerkgroep Basisinkomen

“We hebben gemerkt dat het systeem erg bureaucratisch is,” zegt werkgroep lid Wouter Hoge over de gesprekken met de gemeentelijke organisatie. “Als een ambtenaar drie goedbetaalde uren moet steken in administratieve handelingen die uiteindelijk twee tientjes opleveren voor de gemeente, is dat niet efficiënt. Daar moeten we kritisch naar kijken.”

Ook Bram Harmsen wil de huidige praktijk onder de loep nemen. “Welke regels werken wel en niet? Hoe helpen we mensen het best naar een betaalde baan, zonder de waarde van vrijwilligerswerk en mantelzorg uit het oog te verliezen?”

Stof tot nadenken

De gesprekken met de Participatieraad, WMO-adviesraad en mensen die zelf in de bijstand zitten leverden veel stof tot nadenken op voor de werkgroep.

“Wat we vaak hoorden is dat mensen echt graag aan het werk willen. Als ze deeltijd aan de slag kunnen, is de regeldruk hoog, en wat je verdient lever je weer in. Zo help je mensen niet vooruit.” aldus Eveline Vink.

“Aan de andere kant heeft het geven van geld zonder daar voorwaarden aan te verbinden allerlei andere negatieve consequenties.” zegt Karin Braam. “Behalve dat het gewoon niet mag van de landelijke overheid, moet je er ook goed over nadenken welke effecten een basisinkomen teweeg brengt.”

Raadsgroepen

De gemeenteraad heeft sinds 2014 een aantal RTA werkgroepen waarin raads- en commissieleden met elkaar een onderwerp onderzoeken en uitwerken. Het is een manier om actief aan de slag te gaan met bijvoorbeeld klimaat, cultuur, of het vraagstuk van de grote groep bijstandsgerechtigden in de gemeente.

Het eindresultaat van zo’n werkgroep is een advies aan de raad. De conclusies van de werkgroep kunnen een basis vormen voor de besluitvorming.