Geen gezondheidsrisico in de omgeving van Parenco

Foto: Anita Hageman

In opdracht van provincie Gelderland en de gemeente Renkum hebben de GGD Gelderland-Midden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem luchtmetingen uitgevoerd in de omgeving van Parenco in Renkum.

De metingen zijn uitgevoerd vanwege aanhoudende klachten van omwonenden. De vluchtige stoffen die zijn gemeten, hebben geen schadelijke gevolgen voor mensen die in de omgeving wonen.

Conclusie

De vluchtige stoffen die gemeten zijn en die hinderlijk als stank worden ervaren, hebben geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen.

De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om verder gezondheidskundig onderzoek uit te voeren. Uit eerder onderzoek bleek wel dat mensen geur als hinderlijk kunnen ervaren en daardoor gezondheidsklachten kunnen krijgen.

De onderzoekers vermelden dat het zinvol is om nader onderzoek te doen naar het ontstaan van aceetaldehyde in het productieproces van Parenco. Mogelijk dat ook de emissie van andere afbraakproducten een rol spelen in de geurhinder die bewoners ervaren.

Luchtmetingen

Het doel van het onderzoek was om meer duidelijkheid te krijgen over de concentraties van vluchtige stoffen in de leefomgeving van Parenco én zicht te krijgen op het risico voor de gezondheid van bewoners.

Eerder zijn deze stoffen al gemeten op het dak van Parenco op de plek waar de stoffen in de lucht komen. Berekeningen toonden toen aan dat de verspreiding van deze stoffen in het dorp geen gezondheidsrisico vormen.

Toch bleven de klachten aanhouden en bleven bewoners ongerust. Daarom besloten provincie en gemeente tot aanvullende luchtmetingen in het dorp.

Wijze van meten

De metingen werden nu gedaan op plekken waar bewoners vaak geurhinder hebben. Omwonenden hebben zelf monsters genomen op het moment dat ze veel last hadden van geur. Daarnaast zijn op diverse locaties in Renkum en een controlelocatie in Wageningen één week lang monsters genomen.

Aangetroffen stoffen

De enige stoffen die tijdens metingen werden aangetroffen zijn aceetaldehyde en formaldehyde. De waargenomen concentraties van beide stoffen zijn dermate laag dat er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn.

Niet bij korte, maar ook niet bij langdurige blootstelling.

Informatie omgeving

Het rapport is toegestuurd aan de Bewonersoverleggroep Parenco, Parenco en aan bewoners die zich gemeld hebben met geurklachten.

Voor overige belangstellenden is het rapport opvraagbaar via het Provincieloket van de provincie: [email protected] of 026 3599999 of via gelderland.nl

article
38016
Conclusie onderzoek luchtmetingen in de omgeving van Parenco: geen gezondheidsrisico
In opdracht van provincie Gelderland en de gemeente Renkum hebben de GGD Gelderland-Midden en de
https://renkum.nieuws.nl/nieuws/38016/geen-gezondheidsrisico-omgeving-parenco/
2018-06-11T14:56:04+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/277/2018/06/11145400/DSCI4601.jpg
Parenco
Nieuws