Klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco verzoekt respectvolle discussie

Foto: Renkum Nieuws

Eens per vier maanden bespreekt een klankbordgroep de impact van Smurfit Kappa Parenco op Renkum en onze gemeenschap. Aanleiding zijn regelmatige klachten over geluid, geur en trillingen.

Tijdens deze bijeenkomsten wisselt men in een open, scherp- kritische, maar altijd respectvolle sfeer van gedachten met elkaar.

Dat gaat helaas niet altijd op deze manier, de klankbordgroep heeft daarom het volgende opgesteld:

Verklaring:

‘Het valt ons op dat in de Renkumse samenleving er soms een onnodig harde toon wordt aangeslagen. Dat vinden wij onwenselijk: wij willen respectvol met elkaar omgaan om door een dialoog tot een acceptabele oplossing te komen. Via deze verklaring willen alle leden van de klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco, inclusief de directie van de papierfabriek, duidelijk maken waarvoor zij staan en hoe zij met elkaar willen omgaan.’

‘Smurfit Kappa Parenco snapt dat een deel van Renkumse samenleving haar activiteiten als overlast ervaart. Op haar beurt onderkent de klankbordgroep dat Smurfit Kappa Parenco al meer dan een eeuw onderdeel uitmaakt van de Renkumse samenleving en belangrijk is voor het dorp en zijn economie. Kritiek is er niet op gericht om het bedrijf weg te krijgen, maar om de ervaren overlast tot een acceptabel niveau terug te brengen.’

‘Smurfit Kappa Parenco levert grote (financiĆ«le) inspanningen om die overlast terug te brengen. De eerste resultaten van recente procesaanpassingen zijn hoopvol. Toch is er nog een weg te gaan voordat de situatie genormaliseerd is.’

‘ledereen heeft het recht om onderbouwd een kritische houding aan te nemen. Verwensingen, onvriendelijk taalgebruik en intimidatie zijn daarbij absoluut uit den boze. Wij doen een oproep aan alle medewerkers van Smurfit Kappa Parenco en inwoners van Renkum om hun mening op een respectvolle manier uit te dragen en die van een ander te respecteren.’

‘Sinds mei 2018 bestaat de klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco. Daarin hebben, naast de directie van de papierfabriek, diverse vertegenwoordigers van de Renkumse samenleving zitting: de ondernemersvereniging, Renkum Leeft, Bewonersorganisatie Parenco (BOP), Dorpsplatform Renkum-Heelsum, gemeente- en provincieambtenaren, individuele burgers en externe specialisten.’

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden