Lasergame-activiteiten Wolfheze in strijd met bestemmingsplan

Foto: AJEL-Pixabay

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de gemeente Renkum geen omgevingsvergunning aan een bedrijf had mogen verlenen voor het organiseren van onder andere lasergame-activiteiten in Wolfheze.

Volgens de rechter is dit namelijk in strijd met het geldende bestemmingsplan. Door deze beslissing moeten alle activiteiten op het terrein voorlopig worden stopgezet.

Wodanseck

 

Op het terrein van sportvereniging Wodanseck in Wolfheze exploiteert het bedrijf lasergame-activiteiten en Achery Tag. Voor deze activiteiten hebben zij obstakels en 3 legertenten geplaatst. De legertenten worden gebruikt voor het ontvangen van deelnemers, het geven van instructies, het bieden van een schuilplek bij slecht weer en om gebruiksmaterialen in op te slaan.

De verzoekster in deze zaak exploiteert vlakbij deze locatie een pensionstal (paardenhouderij) met daarbij een vakantiecentrum. Op de percelen die grenzen aan het terrein van vergunninghouder laat zij paarden grazen. Tussen de percelen ligt een ruiterpad dat naar een bos leidt. De verzoekster stelt dat de paarden last hebben van de activiteiten en nerveus worden. Daarom vroeg zij de gemeente om hier handhavend tegen op te treden. Bovendien maakte zij bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van de legertenten en andere obstakels.

In strijd met bestemmingsplan

De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van het terrein voor lasergame en het plaatsen van de legertenten in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Daarom had de omgevingsvergunning niet verleend mogen worden en had de gemeente het verzoek van de paardenhouderij om tegen de activiteiten op te treden niet mogen afwijzen.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening daarom toe en schorst de omgevingsvergunning en de weigering om handhavend op te treden. Dat betekent dat voorlopig geen gebruik mag worden gemaakt van de vergunning en dat de gemeente opnieuw moet bekijken wat met het verzoek om handhaving wordt gedaan.

Bron: Rechtspraak

Bron: Rechtspraak

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden