Gemeente Renkum op weg naar een 100% circulair afvalbeleid

Foto: Ben Kerckx, pixabay

In het restafval zit nog te veel GFT-e afval en gebruikte luiers, het afvalbeleid moet veranderen wil de gemeente de doelstelling halen dat er in 2023 per inwoner niet meer dan 100 kilo restafval vrijkomt.

Dat staat in het nieuwe afvalbeleidsplan welke 30 september is vastgesteld door de raad. Nu is dat nog 115 kilo per inwoner dus moeten er dingen veranderen, maar dat vinden inwoners ook. Met name het GFT-e afval heeft in de zomer de gemoederen bezig te houden.

GFT-e afval

Het college geeft gehoor aan de roep om de stinkende en maden-producerende kliko’s in de zomermaanden eens per week te gaan legen. In de maanden juni, juli en augustus zal de GFT-e kliko weer wekelijks opgehaald worden. Het weer is moeilijk in te schatten, dus ook de hitte maar de planning voor het afval is geen kwestie van schatten.

Dat moet van te voren vastgelegd worden en er is weinig ruimte voor speling maar het zal een enorme verbetering zijn. Volgens wethouder Joa Maouche gaat de afvalstoffenheffing hiermee 3 euro per persoon omhoog.

Er komen 15 GFT-e faciliteiten bij hoogbouw in de gemeente, waar die komen is niet duidelijk maar tijdens de oproep voor de Proef met gft+e scheiden bij hoogbouw in de gemeente Renkum hebben zich diverse gegadigden gemeld. Om die manier moet het GFT-e afval in het restafval verminderen.

Voor diegene die extra tuinafval hebben komt er, tegen betaling, de mogelijkheid om in een zogenaamde ‘green-bag’ het afval af te voeren.

Luiers

Luiers kunnen tegenwoordig goed gerecycled worden en is een afvalstroom die geld oplevert. Dat is in de gemeente Renkum nog niet helemaal goed geregeld maar dat zit er volgens de wethouder snel aan te komen. Er zijn nu 6 plaatsen in de gemeente waar de luiers gratis naar toe te brengen zijn, dat aantal wordt verdubbeld.

Oud papier

De prijs voor het oud papier is behoorlijk gedaald. Zo ver dat de huidige papierinzameling goedkoper moet want het is onderhand een kostenpost geworden. “Wij betalen de verenigingen die het ophalen een vaste prijs, ook al is de verkoopprijs iets dat altijd veranderd. We vinden dat ze gewoon voor de moeite betaald moeten worden, de afvalwagen die betaald de gemeente bijvoorbeeld ook. De animo vanuit de verenigingen wordt ook minder, we gaan dus kijken of dat anders kan.” vertelt de wethouder.

Dat kan betekenen dat het afval in de toekomst niet meer door de verenigingen wordt ingezameld maar dat is volgens de wethouder allemaal deel van het onderzoek. Daar is nu nog weinig over te zeggen.

Ook wordt de JA-JA- en NEE-NEE-stickers tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd, dat moet tot minder oud papier leiden.

Afvalpas

Inwoners blijven 6 keer per jaar gebruik kunnen maken van de afvalpas. Nieuw is dat je de afvalpas ook kunt gebruiken om het bij huis op te laten halen zonder extra kosten.

Betere afvalscheiding openbare gebouwen

Bij gemeentelijke gebouwen, scholen en maatschappelijke organisaties wordt het afval gezien als bedrijfsafval en dat wordt niet gesorteerd of gerecycled. “Twee jaar geleden is me dat al gevraagd door kinderen op een school in Oosterbeek en dat heeft wat voeten in aarde gehad, maar ik ben blij dat het gaat er nu toch van komen.”

Het educatieve aspect maakt daar bij de scholen ook onderdeel van uit. Als kinderen op school leren dat afval gerecycled kan en moet worden, zullen ze dat de rest van hun leven normmaal vinden. Althans, dat is het doel en de hoop.

Bedrijven zullen ook meer aandacht moeten hebben voor hun omgeving, als ze dat al niet hadden. Er gaat gehandhaafd worden op de regel dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het opruimen van zwerfafval in een straal van 25 meter om het bedrijfspand heen. De ervaringen met zwerfafvalprojecten zijn positief en worden doorgezet.

Afvalbeleid

Na een zorgvuldig proces heeft de gemeenteraad van Renkum het Afvalbeleid Renkum 2021 vastgesteld, met als titel ‘de route naar 100% circulair in 2050’. Het plan omschrijft de ambitie voor de korte én langere termijn. Het doel voor 2050 is dat er geen sprake meer is van afval, maar van afvalstoffen die allemaal opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het afvalbeleid is er op gericht de hoeveelheid restafval omlaag te brengen. Concreet wil de gemeente dat er in 2023 per inwoner 100 kg restafval vrijkomt, maar in 2025 moet dat 80 kg zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar ook een realistische.

Het afvalbeleidsplan bevat verder alle acties op afvalgebied voor de komende vijf jaar en is tot stand gekomen met hulp van het inwonerspanel Renkum Spreekt.