Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom zetten eerste stap fusie

Foto: Renkum Nieuws

Regio – Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom gaan het komende jaar nauwer met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is de opmaat naar een fusie van de twee culturele organisaties.

Een belangrijke reden voor de samenwerking, is dat de vraag naar kunst en cultuur als bijdrage aan maatschappelijke thema’s toeneemt voor beide organisaties. De ambitie van de fusie is om krachten te bundelen en daarmee de kwaliteit en impact van kunst en cultuur in de regio te versterken.

Sinds 2019 zijn RIQQ en de bibliotheek samen gehuisvest in De Bundel in Dieren. Hoewel dit “samenwonen” de onderlinge contacten heeft vergemakkelijkt en er al vormen van samenwerking zijn ontstaan, verwachten beide organisaties dat het samengaan voor de organisaties én voor inwoners van Rheden en Rozendaal echt een verschil kan maken. De gemeente Renkum blijft de culturele taken voorlopig zelf organiseren. Uiteraard blijft Bibliotheek Veluwezoom ook voor deze gemeente werken.

Kansen

De opdrachten aan RIQQ en de Bibliotheek zijn voor een groot deel complementair aan elkaar. Bij een samenwerking zoeken zij juist daar inhoudelijk meer aansluiting. Zoals bij de waarde van kunst en cultuur in het sociaal domein. Daarnaast liggen er niet alleen kansen in een gezamenlijk cursusaanbod en programmering, maar ook in het aansluiten bij elkaars bestaande aanbod en het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk aanbod.

Overeenkomsten

Voor zowel RIQQ als voor de Bibliotheek geldt dat het faciliteren en stimuleren van zelfontwikkeling en (maatschappelijke) participatie van inwoners belangrijke elementen zijn in hun missies. Die krijgen vorm door het uitnodigen van inwoners en maatschappelijke partners om verbindingen aan te gaan om zichzelf, en daarmee ook de gemeenschap te versterken en te verrijken. Vanuit deze gedeelde basis gaan beide organisaties nu samenwerken.

Advies door Rijnbrink

Rijnbrink heeft beide organisaties de afgelopen tijd begeleid en geadviseerd in de verkenning van de samenwerking. Op maandag hebben beide besturen hun akkoord kenbaar gemaakt op dit advies.

Volgende stappen

Het vormen van een personele unie van bestuur is een opstap naar een op termijn volledige juridische fusie. Op deze manier kunnen raad van toezicht en directie samen met hun medewerkers op verkenning om tot een organisatie te komen die recht doet aan de opdracht van en voor de samenleving: het zijn van een organisatie die kennis en ervaringen deelt en inspireert. Voor uitwisseling en vanuit vertrouwen. Een plek voor verwondering en expressie. Een plek waar jouw wereld groter en mooier wordt en waar gelijkwaardigheid groeit.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen