Stem voor het Burgerinitiatief 2018 van D66 Renkum

Foto: D66 Renkum

Ook dit jaar organiseert D66 Renkum de verkiezing van het burgerinitiatief van het jaar. Burgerinitiatieven dragen in belangrijke mate bij aan het prettige leefklimaat in onze gemeente of onze dorpen.

D66 Renkum wil dat graag met alle inwoners vieren en daarom organiseren zij al vele jaren de verkiezing van dit burgerinitiatief van het jaar.

Stemmen voor een winnaar

Op basis van een lange lijst met initiatieven heeft de fractie van D66 Renkum een lijst met 10 genomineerde personen en/of organisaties samengesteld. De stemming op het burgerinitiatief van 2018 is vanaf 1 januari 2019 geopend. Je krijgt toegang tot het stemformulier door hier te klikken. Je kunt tot en met 31 januari stemmen.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Schild, Wolfheze, op zaterdag 16 februari 2019, van 10.00- 12.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De prijs voor de winnaar van het beste burgerinitiatief 2018 gemeente Renkum, wordt uitgereikt door wethouder Jasper Verstand. De winnaar ontvangt het prachtige beeldje “Samenwerken”.

De 10 genomineerde burgerinitiatieven voor 2018 zijn:

Poëziefestival ‘Het park vertelt’

Poëziefestival ‘Het Park Vertelt’ vindt jaarlijks op een mooie zondagmiddag in augustus plaats onder en rond ‘De Luifel’ in Park Hartenstein in Oosterbeek. Een gezellig festival met optredens van befaamde dichters, een poëzie- en beeldende kunstwedstrijd en een markt van lokale ondernemers die zich verbonden voelen. Onder het genot van een hapje of drankje je laten verrassen, verleiden of ontroeren door poëzie.

In de aanloop naar het festival verzorgt ‘Het Park Vertelt’ poëzie-educatie op basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente Renkum. Sinds 2015 organiseren zij ook ‘Het Park Binnen’.

Vereniging ‘Dorpsbelang Wolfheze e.o.’

De Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. tracht de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord.
Dorpsbelang Wolfheze is tevens sponsor van het alom gevierde kwartaalblad “de Wolfskreet”

Naast de vele alle andere activiteiten was de vereniging in 2018 zeer actief met de toegankelijkheid van station Wolfheze (met name voor minder-validen), de mogelijke bouw van een traverse over de sporen en de veiligheid van de spoorwegovergang in het dorp.

Stichting ‘Geschiedenis papiermuseum Renkum-Heelsum’

De stichting is opgericht in 1995 en heeft tot doel het in bewaring nemen van goederen en informatie van papierfabriek Parenco in Renkum en papierfabriek Schut te Heelsum en wil daarmee de geschiedenis bewaren van deze beide fabrieken. Aangezien in deze omgeving vroeger veel papierindustrie is geweest, verzamelt de stichting documentatie en goederen die betrekking hebben op de papiergeschiedenis rondom Renkum en Heelsum.

Met steun van de groep Vrienden van het papiermuseum is sinds van 1 September een tijdelijke papiertentoonstelling geopend in het oude gebouw van Zeeman aan de Dorpsstraat 21 te Renkum (pop up).

Bewonersvereniging Bergerhof

De Bewonersvereniging Bergerhof (BvB) stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Onderhouden en ontwikkelen van sociale contacten tussen bewoners, hun belangen behartigen, activiteiten organiseren en leefbaar houden van de woonwijk zijn daarbij kernwaarden.

In 2018 was sprake van de organisatie van een groot aantal activiteiten, waaronder Sinterklaas, Halloween workshop, het eerste Lustrumfeestop 25 augustus, de workshopvaderdag, Workshop Pasenen de Nationale buitenspeeldag.

Vrijwilligers Renkums Beekdal

De Stichting Renkums Beekdal is een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, IVN Zuidwest Veluwezoom en de gemeente Renkum. Het informatiecentrum met de vele activiteiten is het kloppend hart geworden van een dynamisch en tegelijkertijd rustgevend stukje natuur.

Bestuur en vrijwilligers zetten zich uit volle overtuiging in voor een duurzaam activiteitenpakket voor jong en oud. Altijd zijn er leuke en interessante kinderactiviteiten, zoals kerstbakjes of kerstkransen maken en het timmeren van vogelhuisjes.

Taalmaatjes en taalcafé taalpunt Oosterbeek

Iedere dinsdag is er het Taalpunt in de bibliotheek Oosterbeek. Een gratis inloopspreekuur waar mensen die beter willen leren lezen en schrijven terecht kunnen met vragen. Wat zou jij willen leren? En hoe?

In het Taalpunt staan computers waar je met taal en internet kunt oefenen. En er staan boeken waarmee je de Nederlandse taal (beter) kunt leren.

Vrijwilligers die op kerstavond lichtjes op de Airbornebegraafplaats plaatsen

Op alle oorlogsgraven op de begraafplaats in Oosterbeek een kaarslichtje op kerstavond. Dat is het doel van een groep vrijwilligers. In 2017 kwam het groepje elkaar tegen tijdens kerstavond. Dat samen kaarsjes branden voor de gesneuvelden tijdens de 2e Wereldoorlog verbroederd, bleek al snel. Apart van elkaar kwamen zij, net als talloze anderen personen, kaarsjes aansteken op de oorlogsgraven.

Aan hun oproep voor donaties en hulp werd ruimschoots gehoor gegeven. Alle moeite is gedaan om te zorgen dat er dit jaar op kerstavond, op alle graven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarslichtje brandde tijdens de kerst. De groep bestaat uit 10 personen.

Vrijwilligers Airbornewandeltocht

De Airborne Wandeltocht, ‘s-werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht. Deze wandeltocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De Airborne Wandeltocht wordt jaarlijks georganiseerd door de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.

Leden van de vereniging en vele vrijwilligers, totaal ongeveer 450 personen, zetten zich in om van de eerste zaterdag van september een fantastische wandeldag te maken. ”See you in september” is niet mogelijk zonder de inzet van deze grote groep vrijwilligers.

Interkerkelijk diaconaal noodfonds Renkum

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum (de gezamenlijke kerken in Renkum) heeft een noodfonds opgericht. Dit fonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die, doordat ze bijvoorbeeld eerder opgelopen schulden hebben, niet geholpen kunnen worden door voorzieningen van de gemeente.

Naast het noodfonds heeft het platform zich de afgelopen twee jaar ook voor andere zaken ingezet, zoals het geven van fietsen aan statushouders en een onderzoek naar steun aan de voedselbank door bij het platform aangesloten kerken.

Toerisme Lage Veluwe

Begin 2018 is de Stichting Toerisme Lage Veluwe opgericht. De stichting brengt initiatieven en belanghebbenden bij elkaar, om zo gezamenlijk een positieve impuls te geven aan het toerisme in de regio ‘Lage Veluwe’ (gemeente Renkum en omgeving). Een van de initiatieven is het Toeristisch Platform Lage Veluwe.

Overheden en ondernemers worden samengebracht, met als doel de gastvrijheid in de regio naar een hoger niveau te tillen door concrete verbeteringen door te voeren. Ondernemers kunnen elkaar door middel van het platform vinden en versterken. Toeristen en inwoners worden geïnspireerd door het samenbrengen en ontsluiten van informatie.

Stemmen doe je hier

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden