GroenLinks wil alleen nog maar roetveeg Pieten met sinterklaasfeest

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten in Heelsum 2018
Foto: Fred Hageman

Als het aan GroenLinks Renkum ligt, zien we vanaf dit jaar alleen nog maar roetveeg Pieten in de gemeente. De politieke partij heeft daarover vragen gesteld aan het college.

GroenLinks vindt dat de openbare Sinterklaasfeesten in de dorpen van Renkum gevierd moeten worden op een manier
dat alle kinderen er plezier aan beleven. Dat kan volgens hen met schoorsteenpieten.

Roetvegen

De partij vraagt het college om dit af te spreken met de organisatoren. “In Renkum hoort iedereen erbij. Renkum wil een inclusieve samenleving zijn. ‘We zetten erop in dat iedereen kan meedoen in de samenleving en houden hier rekening mee in ons beleid en onze activiteiten’, staat in de Kadernota Sociaal Domein.”

GroenLinks stelt voor om, in navolging van het Sinterklaasjournaal van de NTR en diverse andere gemeenten, dit jaar het sinterklaasfeest in alle dorpen met alleen ‘schoorsteenpieten’ met roetvegen te vieren.

“Ondanks dat mensen meestal niets verkeerds bedoelen met zwarte piet, kunnen we ervoor kiezen het sinterklaasfeest te vieren op een manier dat álle kinderen, ongeacht huidskleur of achtergrond, er plezier aan beleven.”