Renkumse politieke partijen eensgezind: eerlijke kans voor de Poort

Foto: Renkum Nieuws

De Renkumse politieke partijen zijn het vaker niet, dan wel eens met elkaar, maar vanavond schaarden zij zich eensgezind achter een motie vreemd met betrekking tot de Poort van Doorwerth.

De motie was ingediend door bijna alle partijen, dus dat ze het er mee eens waren, is dan ook logisch. Dat deze partijen gezamenlijk een motie indienden, was vermoedelijk niet zo logisch gedacht, toch gebeurde het. D66 diende de motie niet mede in maar na de beantwoording van een paar vragen, schaarde ook deze fractie zich achter de motie.

Met de motie (zie onderaan) kan de Stichting Poort van Doorwerth 2 maanden langer in de Poort blijven en zich richten op een goed plan om een zelfvoorzienend, budgetneutraal plan te bedenken.

Eerlijke kans

Het huurcontract van de stichting De Poort van Doorwerth eindigt op 31-12-2020. Een feit dat al langer bekend was natuurlijk maar de stichting en haar vrijwilligers hoopten toch te kunnen blijven. Door de huidige financiële situatie van de gemeente en het afstel van het LOC, werd die hoop een beetje groter.

Maar toch werden zij recent overdonderd door het bericht van wethouder Rolink dat er een andere organisatie het beheer van de Poort zou overnemen in 2021. In Doorwerth ontstond een behoorlijke onrust. Vooral op social media zoals Facebook. Vrijwilligers en bestuur van de Poort voelden zich behoorlijk belazerd. ‘Een mes in de rug’ werd het meermaals genoemd.

Dat bleef niet onopgemerkt en met Oswald Velthuizen van Gemeente Belangen voorop, werd er een extra raadsvergadering gehouden waar diverse sprekers het belang van de Poort van Doorwerth benadrukten. Dat resulteerde in de motie die vanavond aangenomen werd in een extra vergadering.

Omdat de raadsvergadering gisteren, 4 november door de vele punten lang duurde en men ongeveer om 00:30 pas toekwam aan het laatste punt, de motie Poort van Doorwerth, werd besloten dit punt vandaag te behandelen.

De aangenomen motie

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 4 November 2020 (werd donderdag 5 november, red)

Constaterende dat:

 • Er in Doorwerth onder de inwoners ophef en onrust ontstaan door recente ontwikkelingen en omtrent het beheer van het gebouw de poort van Doorwerth;
 • De huidige activiteiten in de Poort van Doorwerth van groot belang zijn voor de inwoners van Doorwerth;
 • De stichting Poort van Doorwerth uit het gebouw de Poort van Doorwerth moet vertrekken omdat het contract afloopt per 31-12-2020;
 • Er geen zicht is op een andere locatie om de activiteiten voort te kunnen zetten:
 • De activiteiten van de stichting dreigen te stoppen;
 • Er ook andere partijen zijn die het gebouw zouden willen gebruiken;
 • Er onbegrip is bij diverse inwoners en betrokken partijen over de deze situatie;
 • Het college zegt geen financiële middelen te hebben om een dorpshuis te steunen;
 • Het college het gebouw de Poort van Doorwerth zo breed mogelijk wil gebruiken om organisaties als vluchtelingenwerk, het sociaal team en Renkum voor Elkaar ruimte te bieden;

Overwegende dat:

 • We de Stichting Poort van Doorwerth een eerlijke kans willen geven om ook met een budgetneutraal plan te komen om de Poort te exploiteren;
 • Er wensen zijn voor ontwikkeling van de de invulling van de Poort van Doorwerth, zoals verbreding van de doelgroep en activiteiten;
 • We daarnaast groot belang hechten aan het voortbestaan van de activiteiten van de Poort van Doorwerth vanwege de behoefte die er is om op een laagdrempelige manier mensen te ontmoeten;
 • We vinden dat de gemeente een verbindende factor moet zijn tussen diverse groepen en inwonersinitiatieven;
 • We content zijn met het voornemen van de wethouder om met alle partijen om aan tafel te gaan;
 • De stichting Poort van Doorwerth ook tijd nodig heeft om een financieel en inhoudelijk plan te kunnen maken om eventueel samen met anderen het dorpshuis voort te zetten;
 • We zeer voorzichtig om moeten gaan met maatschappelijk kapitaal zoals vrijwilligers en opgebouwde netwerken;

Draagt het college op:

 • De Sluiting van het gebouw de Poort van Doorwerth met minimaal twee maanden uit te stellen zodat de stichting de Poort van Doorwerth ook genoeg tijd heeft om te trachten een budgetneutraal, sociaal, dorpsgericht en constructief plan te maken en aan de gemeente te overleggen;
 • Indien de geplande afspraak leidt tot verdere gesprekken met partners (zoals de bibliotheek en mogelijke nieuwe partners) over de gemeenschappelijke toekomst, als college te komen met duidelijke voorwaarden, kaders en evaluatiemomenten t.b.v. de toekomstige samenwerking tussen huurders en gemeente, zodat daar later geen misverstanden over kunnen ontstaan;
 • Voordat er een besluit genomen wordt over de toekomst van de Poort, de raad te informeren en ruimte te geven om wensen  en bedenkingen mee te geven;

Was getekend:

Fractie GemeenteBelangen
Fractie CDA
Fractie PRD
Fractie GroenLinks
Fractie PVDA
Fractie VVD
Fractie D66

Cookieinstellingen