Van seks tot landbouw: voor elk onderwerp een kieswijzer

Foto: Renkum Nieuws

Van seks tot landbouw en van feminisme tot jongeren. Kiezers kunnen komende Tweede Kamerverkiezingen op tal van manieren via een kies- of stemwijzer bepalen welke partij het beste aansluit bij hun overtuigingen.

Naast de algemene kieswijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer, zijn er stemhulpen voor uiteenlopende onderwerpen en doelgroepen.

Een kieswijzer voor van alles

De Politieke Sekswijzer van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers legt de kiezer stellingen voor over onder andere anticonceptie, abortus en de aanpak van seksueel geweld. Wie de stemhulp van vakblad Boerderij invult, krijgt inzicht in de standpunten die partijen hebben over land- en tuinbouw en voor wie wil weten hoe partijen kijken naar de rol van technologie is er de Technologie Kieswijzer van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

De Cannabis Stemwijzer van Stichting Maatschappij en Cannabis legt de kiezer stellingen voor over het thuis kweken van de softdrug, medicinale cannabis en het gedoogbeleid. Ook heeft belangenorganisatie COC dit jaar weer een ‘lhbti-kieswijzer’ gemaakt en zowel de Nationale Jeugdraad (NJR) als ProDemos bieden stemhulpen aan speciaal voor jongeren.

Naast deze gespecialiseerde kieswijzers zijn er ook tal van andere initiatieven om kiezers te informeren over partijstandpunten. Zo heeft ActionAid de Feministische Partijwijzer opgesteld. Daarin oordeelt de non-profitorganisatie zelf over onder meer het feministische gehalte van de partijprogramma’s. En de Stemmentracker van ProDemos legt de kiezer geen stellingen voor, maar moties en wetsvoorstellen uit de afgelopen kabinetsperiode. Vervolgens worden de keuzes van de kiezers naast het stemgedrag van partijen in de Kamer gelegd.

Wie uiteindelijk dan precies weet welke partij het beste aansluit bij zijn of haar standpunten, kan op politieke speeddate met een andere kiezer. Via de website Waaromkiesjij.nl kunnen kiezers in gesprek met elkaar over hun politieke voorkeuren.

♦♦♦

Cookieinstellingen