Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven gemeente Renkum

Foto: 3D Animation Production Company via Pixabay

MKB ondernemers uit de gemeente Renkum kunnen vanaf 1 maart 2021 digitaliseringsvouchers aanvragen, bijvoorbeeld om een webwinkel op te starten of app te ontwikkelen.

Er zijn ook gratis webinars over de mogelijkheden en kansen in digitalisering te volgen vanaf 23 februari. Hiermee ondersteunen de deelnemende gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.

Krachten bundelen

Door een krachtenbundeling van gemeenten in de regio in het programma MKBDeal [email protected] Together Regio Arnhem-Nijmegen zijn er vanaf 1 maart digitaliseringsvouchers beschikbaar voor het mkb met 1-50 werknemers. Deze dekken 50% van de kosten (tot 2.500 euro). De diensten moeten bij leveranciers in de regio Arnhem-Nijmegen worden afgenomen. Zo wordt er een intensieve samenwerking tussen MKB ondernemers en digitaliseringsleveranciers gestimuleerd en krijgt de regionale economie een impuls. De regeling loopt per gemeente tot het budgetplafond is bereikt.

Digitaliseringsbehoefte

De meeste MKB’ers beseffen, mede door de ontwikkelingen rondom covid-19, dat digitalisering kansen met zich meebrengt voor groei en innovatie. Maar ze hebben vaak niet het geld, de tijd en de kennis om deze daadwerkelijk te benutten. Om bedrijven hierin te ondersteunen worden er voorafgaand online informatiesessies aangeboden. MKB ondernemers krijgen informatie over het voucherprogramma, leveranciers en de digitaliseringsmogelijkheden. Op de website is tevens een uitgebreide lijst van regionale digitaliseringsleveranciers te vinden.

Aanvragen en aanbieden digitaliseringsvouchers

De informatieve webinars starten op 23 februari. Vanaf 1 maart kunnen ondernemers een voucheraanvraag op de website indienen. Aanmelden voor de webinars, de randvoorwaarden voor de voucherregeling en (vanaf 1 maart) het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van [email protected] together Arnhem-Nijmegen.

De uitvoering van het digitaliseringsprogramma is in handen van innovatieplatform @lifeport_mkb. Zij voerden eerder voucherprogramma’s voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen uit. Een toetsingscommissie met daarin onder andere IT-experts bekijkt of de aanvraag aan de volwaarden voldoet.

MKB-deal [email protected] Together voor regionale impuls

Een impuls geven aan digitalisering in het mkb. Dat is het doel van de MKB-deal Arnhem-Nijmegen [email protected] Together. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hiervoor een bedrag van 400.000 euro toegekend. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de regiogemeenten en de provincie Gelderland.

De achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen gaan de komende drie jaar onder de noemer [email protected] Together samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen. Bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering, van het opzetten van een webshop of socialmediacampagne tot het ontwikkelen van afzetmarkten en verdienmodellen.

♦♦♦