Meeste bedrijven nog niet toegekomen aan NOW-eindafrekening

Foto: Moerschy, pixabay

Het grootste deel van de bedrijven die aan het begin van de coronapandemie NOW-steun ontvingen heeft nog altijd geen aanvraag ingediend voor de eindafrekening.

Uitkeringsinstantie UWV is bang dat ze straks in problemen kunnen komen: niet tijdig een aanvraag indienen betekent het hele voorschot terugbetalen.

Ruim 139.000 bedrijven ontvingen een voorschot voor de eerste periode van de NOW. Die liep van maart tot en met mei vorig jaar. Sinds oktober vorig jaar kunnen ze de definitieve eindafrekening aanvragen, maar tot nu toe hebben slechts zo’n 55.000 ondernemers dat gedaan. Ruim 84.000 dus nog niet. Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend geeft 44 procent aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Zo’n 37 procent ondernam geen actie omdat ze niet beseften dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Extra campagne

Het UWV komt nu met een extra campagne om iedereen goed te informeren. Ook zullen bedrijven rechtstreeks worden benaderd. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 31 oktober, dus er is nog tijd. ‘Maar zeker voor werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, is het zaak dat ze daar nu al mee aan de slag gaan. Want de drukte bij boekhouders en accountants is groot, dus dat kan even duren,’ aldus UWV-bestuurder Janet Helder.

Nabetaling of terugvordering

De regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering. Op basis van de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies wordt dan bepaald hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waarop een werkgever recht heeft.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail:[email protected].

Cookieinstellingen