“Dit gaat overal pijn doen” Miljoenentekort in perspectiefnota

Foto: Renkum Nieuws

De perspectiefnota van de gemeente Renkum voor de komende jaren is even duidelijk als zorgelijk: de gemeente komt de komende jaren steeds meer geld tekort, oplopend tot meer dan 5 miljoen euro.

De gemeenteraad besluit eind juni over de Perspectiefnota 2024-2028 (pdf).

Dat betekent dat er veel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. “Keuzes die zichtbaar, voelbaar en merkbaar worden in de Renkumse samenleving. We moeten flink bezuinigen. Dit gaat overal pijn doen,” zegt wethouder Financiën Marinka Mulder. “We zijn niet de enige gemeente die hiermee worstelt. Het is een landelijk probleem, maar dat probleem moeten we wel zelf en lokaal oplossen.”

‘Veel optionele activiteiten stopzetten’

In de perspectiefnota staan voorstellen om het miljoenengat te dichten. Op wettelijke taken en rollen, zoals riolering en het verstrekken van uitkeringen, is niet of nauwelijks te bezuinigen. Bezuinigingsmogelijkheden zitten voornamelijk in (beleids-)keuzes waar de gemeente ook echt zelf over gaat. Daar gaan de voorstellen dan ook vooral op in.

Concrete voorbeelden van voorstellen om te bezuinigen zijn minder geld naar de bibliotheek en andere voorzieningen, versoberingen van bijvoorbeeld het antidiscriminatie- en klimaatadaptatiebeleid, culturele activiteiten, toerisme en recreatie en nog tientallen andere stop of vermindervoorstellen. Ook een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) is onderdeel van het pakket. De gemeenteraad bespreekt deze en andere voorstellen eind juni en in de begrotingsbespreking van november.

Onzeker gemeentefonds en stijgende zorgkosten

Al langer is duidelijk dat de gemeente er financieel niet rooskleurig voorstaat. Dat heeft meerdere redenen. Zo is er nog steeds onzekerheid over het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Het is vanaf 2026 onzeker hoeveel geld het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Dat de budgetten dalen is wel zeker: dit staat landelijk inmiddels bekend als het ravijnjaar voor gemeenten. Gemeenten moeten dus alvast rekening houden met flink minder geld vanuit het Rijk, terwijl taken en verantwoordelijkheden hetzelfde blijven en soms zelfs toenemen.

Daarnaast zijn de zorgkosten in deze regio recent sterk gestegen, onder andere vanwege tariefstijgingen. De gemeente wil er echt werk van maken omdat op deze sterk gestegen zorgkosten besparingen mogelijk zijn.

Gemeenteraad nu aan zet

Er moet dus iets gebeuren. “Niets doen is geen optie,” zegt wethouder Mulder daarover. “Als we nu niets doen, dan hebben we straks geen zeggenschap meer maar neemt de Provincie het over. We kunnen de begroting sluitend krijgen, maar dat vraagt nu om moeilijke keuzes.”

In juni besluit de gemeenteraad over de perspectiefnota en het eerste deel van de voorstellen. In november, als de begroting voor 2025 wordt vastgesteld, volgt het tweede deel van de voorstellen.

Download (pdf):

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen