Ken jij een opmerkelijke belastingconstructie? Meld het!

Foto: Lucia Grzeskiewicz, Pixabay

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken.

In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd.

Dit moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024 en uiteindelijk € 550 miljoen structureel vanaf 2027. Dit heeft het kabinet al eerder besloten.

Opmerkelijke belastingconstructies

Er is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als een belastingplichtige zo min mogelijk belasting betaalt door het structureren, omvormen of verschuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen. Bij dat soort constructies wordt er gebruikgemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen, vrijstellingen dan wel aftrekposten. Het gaat hierbij om gevallen waarbij er weliswaar wordt gehandeld naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.

Staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst):

“Ik vind het onwenselijk dat ons belastingstelsel het belastingplichtigen mogelijk maakt om op deze manier zo min mogelijk belasting te betalen. De aanpak van opmerkelijke belastingconstructies is daarom een belangrijke stap naar een evenwichtiger en neutraler belastingstelsel dat voor iedere belastingplichtige uitpakt zoals het is bedoeld.”

Tal van mogelijkheden

Het IBO Vermogensverdeling heeft laten zien dat ons belastingstelsel onbedoeld verschillende opmerkelijke belastingconstructies mogelijk maakt, waarmee belastingplichtigen de belastingdruk op ongewenste kunnen verminderen. In de reactie op dit onderzoek heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke belastingconstructies ongewenst zijn en dat het kabinet deze wil aanpakken.

Wat kun jij doen?

Met de internetconsulatie doet de Rijksoverheid een oproep aan een brede doelgroep. Ze richten zich hierbij op particulieren, ondernemers, werknemers van een onderneming, leden van een organisatie, (bestuurs)leden van een stichting of vereniging of personen die werkzaam zijn als ambtenaar bij de overheid.

Als je bekend bent met een opmerkelijke belastingconstructie, vul dan de vragenlijst op Internetconsultatie.nl in

Dit kan tot en met 31 januari 2023. Alle reacties op de internetconsultatie worden meegenomen bij de totale inventarisatie van constructies.

Verdere planning

Naast de internetconsultatie, brengt ook het ministerie van Financiën zelf (waaronder ook de Belastingdienst) opmerkelijke belastingconstructies in kaart. Na afloop van de interne en externe inventarisatie worden er rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd over de opbrengst. Vervolgens wordt er een afweging gemaakt welke opmerkelijke belastingconstructies aangepakt worden.

Voorjaar 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies gepresenteerd. Deze aanpak van opmerkelijke belastingconstructies moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024.

Bron: Rijksoverheid

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen